സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
താൾ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
ലേഖനങ്ങൾ354
താളുകൾ
(സം‌വാദത്താളുകൾ, തിരിച്ചുവിടലുകൾ തുടങ്ങിയവയടക്കം വിക്കിയിലെ എല്ലാ താളുകളും.)
2,851
അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രമാണങ്ങൾ1,726
തിരുത്തൽ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
പരിഷത്ത് വിക്കി സം‌രംഭത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള തിരുത്തുകൾ10,089
ഒരു താളിലെ ശരാശരി തിരുത്തുകൾ3.54
ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ
അംഗത്വമെടുത്ത ഉപയോക്താക്കൾ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)576
സജീവ ഉപയോക്താക്കൾ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)
(കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ഉപയോക്താക്കൾ)
6
യന്ത്രങ്ങൾ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)1
കാര്യനിർവാഹകർ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)9
സമ്പർക്കമുഖ കാര്യനിർവാഹകർ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)1
ബ്യൂറോക്രാറ്റുകൾ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)5
അമർച്ചകർ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)1
my-group (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)0
അപ്‌ലോഡ് സഹായി മേള തിരുത്തുന്നവർ (അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക)1
"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:സ്ഥിതിവിവരം" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്