വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റ്

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
(വെള്ളിക്കോത്ത് എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റ്
പ്രസിഡന്റ് കെ. പുരുഷോത്തമൻ
വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി. വി. ഉഷ
സെക്രട്ടറി എ. വി. സുഗതൻ മാസ്റ്റർ
ജോ.സെക്രട്ടറി ദിനേശാൻ. കെ.
ജില്ല കാസർകോഡ്
മേഖല കാഞ്ഞങ്ങാട്
ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്
വെള്ളിക്കോത്ത് കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്

പഴയ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന തെക്കൻ കനറാ ജില്ലയിലെ കാസർകോട് താലൂക്കിലെ ഗ്രാമമാണ് അജാനൂർ. പിന്നീട് ചിത്താരി ഗ്രാമമായി ചേർന്നാണ് ഇന്നത്തെ പഞ്ചായത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത്. പഴയ അള്ളട സ്വരൂപത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ പ്രദേശത്തിന് പടിഞ്ഞാറ് ലക്ഷദ്വീപ് കടലും പുല്ലൂർ-പെരിയ പഞ്ചായത്തുകളും വടക്ക് പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് തെക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മെഡിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഭാഗങ്ങളും അതിരുകൾ. വാണിജ്യത്തിലും മേക്കർ ഇതിനെയും സാമുദായിക ഐക്യത്തിനും മറ്റ് പലതരം കൂട്ടായ്മകളുടെയും അടയാളപ്പെടുത്തുക കാലുകളുള്ള മടിയൻ കുലം തുളിച്ചേരി വെള്ളിക്കോത്ത് അതിഞ്ഞാൽ രാവണേശ്വരം രാമേശ്വരം മാവുങ്കാൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ ഈ ഭൂമികയിലാണ്.

നാടിന്റെ ചരിതം

വെള്ളിക്കുന്നത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം വെള്ളിക്കോത്തും, രാവണൻ തപസ്സു ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലം രാവണേശ്വരവും വയൽ ധാരാളം ഉള്ള സിറ്റി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നെല്ലറ എന്ന് അർത്ഥമുള്ള ചിത്താരി ആയെന്നും അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. പഴയ കാർഷിക സമ്പദ്ഘടനയുടെ കാലത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിച്ചിരുന്ന ചന്തകളുടെ സ്ഥലം വാണിയമ്പാറ എത്തിയാൽ പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ വ്യവഹാര ഭാഷയിൽ അജാനൂർ ആയെന്നും കരുതുന്നു.

ഇവിടെ വിവിധ ജാതി വിഭാഗങ്ങൾ പ്രത്യേകം തറകൾ ആയിട്ടാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് ദളിതർ, മുക്കുവർ, മുകയർ, വാണിയർ, മണിയാണി, ശാലിയർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ആണ് താമസിച്ചു വന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. സ്വന്തം തുരുത്തുകളിൽ ഒതുങ്ങി ഉള്ള ഒരു ജീവിത ആചാരം നിലനിന്ന ഇവിടെ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാമൂഹ്യവ്യവസ്ഥിതിയിൽ നാടുവാഴി വ്യവസ്ഥ നിലവിൽ വന്നു. ഒരു പ്രത്യേകതരം ജന്മി-കുടിയാൻ ബന്ധം ആണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൃഷിഭൂമിയാകെ ജന്മിമാരുടെ കൈവശമായിരുന്നു. സാധാരണ പാട്ടം പിരിവിനു പുറമേ വാരി നുരി വെച്ച് കാഴ്ച, ശീലകാശ്, തുടങ്ങിയ നിരവധി അക്രമ പിരിവുകളും കുടിയാന്മാർ വിധേയരായിരുന്നു.

ഇതിന്റെ ഫലമായി രാപ്പകൽ അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും ആയിരുന്നു. ഏതുസമയവും കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിയിലാണ് കർഷകർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ പ്രാചീന സംസ്കാരത്തെയും ആരാധനാ രീതികളുടെയും പ്രതീകങ്ങൾ ഇന്നും ഇവിടെ കാണാം. അമ്മ ദൈവാരാധന, ശക്തിപൂജ, വീരാരാധന, നാഗപൂജ എന്നിവ ജൈന ബുദ്ധമതങ്ങളുടെ ബാക്കിപത്രമായ കാവുകൾ ജനങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും ആത്മീയവുമായ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.

പാഠശാലയായിരുന്നു അജാനൂർ, [വെള്ളിക്കോത്ത്] പ്രദേശം. വിദ്വാൻ പി കേളുനായരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപംകൊണ്ട വിജ്ഞാനദായിനി വിദ്യാലയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തിച്ച എ. സി. കണ്ണൻ നായർ, ഗാന്ധി കൃഷ്ണൻ നായർ, കെ. ടി. കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ. കെ. മാധവൻ തുടങ്ങിയവർ വടക്കേ മലബാറിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ശക്തി സ്രോതസ്സുകൾ ആയിരുന്നു. അവർണരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകി ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ അടിത്തറ ഇളക്കി. പിടിയരി ശേഖരിച്ച് കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തടയാൻ വിദ്വാൻ പി കേളുനായരുടെ വിജ്ഞാനദായിനി വിദ്യാലയത്തിന് കഴിഞ്ഞു. സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്റെ ലീവ് ജീവനാഡിയായി പ്രവർത്തിക്കാനും വിജ്ഞാനദായിനിയിലൂടെ കേളുനായർ ശ്രമിച്ചു. മിശ്രഭോജനം ഹരിജൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടും പരിസരവും ശുചീകരിക്കൽ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ ജാതീയതക്കെതിരെ, ശ്രീനാരായണഗുരു തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് പോലെ വടക്കേ മലബാറിൽ തീ കാറ്റു ഉയർത്താൻ വിജ്ഞാനദായിനിക്ക് കഴിഞ്ഞു. നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കാലത്ത് പയ്യന്നൂരിൽ നടന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ വിജ്ഞാനദായിനിയിലെ വളണ്ടിയർമാർ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ച വച്ചു. ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അടിത്തറ വിപുലമായ അത് കർഷകപ്രസ്ഥാനം ആവിർഭാവത്തോടെയാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണവും കർഷക പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക് ശക്തിപകർന്നു. രാവണേശ്വരം ചുറ്റുപാടും നിരവധി കർഷകസംഘങ്ങൾ രൂപമെടുത്തു. കയ്യൂർ സമരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് അഴിച്ചുവിട്ട് ഭീകര മർദ്ദനത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാവണേശ്വരം അടോട്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളടക്കം നിരവധി പേർ അതിക്രമത്തിന് വിധേയരായി. രണ്ടാം ലോക യുദ്ധാനന്തരം ഉണ്ടായ ഭീകരമായ ക്ഷാമം നേരിടാൻ കർഷക സംഘങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ നെല്ലെടുപ്പ് സമരവും തുടർന്നുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും ജനകീയ അടിത്തറ വർദ്ധിക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കി. വിദ്വാൻ പി കേളുനായർ അഴിച്ചുവിട്ട സ്വതന്ത്രചിന്തയും ഉച്ചനീചത്വം തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടവും കർഷക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വളർന്നുവന്ന യുക്തിചിന്തയും സമഭാവനയും നീങ്കളെ കൊത്തിയാലും ചോരയല്ലേ ചൊവ്വര എന്ന തോറ്റം പാട്ടിലൂടെ ഉയർന്നുവന്ന സമത്വ സങ്കല്പവും യുക്തിബോധവും പിന്നീടുണ്ടായ ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിൽ എന്റെ പശ്ചാത്തലമൊരുക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിച്ചെന്ന് വിലയിരുതാം.

ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണത്തിന്റെ സംഘടന

1978 മുതൽ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ വെള്ളിക്കോത്ത് പ്രദേശത്ത് നടന്നിരുന്നു. 1978 വെള്ളിക്കോത്ത് മുതൽ തൃശ്ശൂർ വരെ നടന്ന സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ജാഥക്ക് വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങൾ വെള്ളിക്കോത്ത് ഒരുക്കിയിരുന്നു. അന്ന് വെള്ളിക്കോത്ത് സ്കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്ററായിരുന്ന ശ്രീ സോമനാഥൻ മാസ്റ്റർ അധ്യാപകരായ ടി. കെ. കണ്ണൻ, പപ്പൻ കുട്ടമത്ത്, വി. നാരായണൻ എന്നിവരുടെ നല്ല സഹകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീ ബിനോയ് വിശ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർ ആർ. വി. ജി. മേനോൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായി എന്ന പഴയകാല പ്രവർത്തകർ ഓർക്കുന്നു.

പുസ്തക പ്രചരണം വളരെ നന്നായി നടന്ന ആ പരിപാടി വളരെ മികച്ചതായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1981-ലെ കലാജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകിയതായി ശ്രീ പപ്പൻ കുട്ടമത്ത് ഓർക്കുന്നു. അവിഭക്ത കണ്ണൂർ ജില്ലയുടെ ഭാഗമായ അക്കാലത്ത് കാസർഗോഡ് അന്ധവിദ്യാലയത്തിലെ ശ്രീ അഗസ്റ്റിൻ മാഷ് കാസർഗോഡ് മേഖല സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു. 1981 മേഖലാ സെക്രട്ടറിയായി ശ്രീ. പി. കെ. രവീന്ദ്രൻ മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു പി. പി. കെ. പൊതുവാൾ ആയിരുന്നു അന്ന് മേഖല പ്രസിഡന്റ്. 1985 അന്ന് 7 ആയിരുന്ന ശ്രീ കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് തല സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു ശാസ്ത്രകലാജാഥ സ്വീകരണം നൽകിയിരുന്നു. ശ്രീ. എം. പി. പരമേശ്വരൻ അന്ന് വെള്ളിക്കോത്ത് ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിരുന്നു. പി. മുരളീധരൻ ബട്ട്, നാരായണൻ മാസ്റ്റർ, തക്ഷശില മാധവൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1980കളിൽ പ്രധാന പരിപാടിയായി യുറീക്കാ ബാലവേദി യുടെ ബാലശാസ്ത്ര ജാഥ നടന്നിരുന്നു വെള്ളിക്കോത്ത് സ്കൂളിൽ സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഒരു വർഷത്തെ ജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് സ്കൂളിൽ നടന്നു. പദയാത്രയായി നടത്തിയ ബാലശാസ്ത്ര ജാഥയുടെ സ്വാഗതസംഘം കൺവീനർ ടി കെ കണ്ണൻ മാസ്റ്ററായിരുന്നു.

കൊന്നക്കാട്, മാലോത്ത്, മടിക്കൈ, അമ്പലത്തറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജാഥ പര്യടനം നടത്തിയിരുന്നു സ്വാഗത സംഘം കൺവീനർ ആയി കല്ലുവരമ്പത്ത് കണ്ണൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. 1981 നാല് നടന്ന ശാസ്ത്രകലാജാഥയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം, 1984 തന്നെ യൂണിറ്റ് രൂപം കൊണ്ടത്. ഈ പ്രദേശത്തെ ചില പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാർ ആണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് വാസു സെക്രട്ടറി രവീന്ദ്രൻ അനിൽ കുമാർ, ടി. മാധവൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ അംഗങ്ങളായിരുന്നു. ടി മാധവൻ മാസ്റ്റർ നടത്തിയിരുന്ന തക്ഷശില കോളേജിൽ വെച്ചായിരുന്നു യൂണിറ്റി യോഗങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന തലശ്ശേരിയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖല പരിഷത്ത് ഭവനിലെ പ്രവർത്തകർ യൂണിറ്റുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. കെ. വി. ചന്ദ്രൻ, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, സി. വിജയൻ, ഡി. വിജയൻ, കൊടക്കാട് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ നിരന്തരം യൂണിറ്റിലേക്ക് വരുമായിരുന്നു. 1988 89 വരെ പരിശുദ്ധ പ്രവർത്തനം സജീവമായി നിലനിന്നിരുന്നു സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കെ വാസു ജോലി ആവശ്യാർത്ഥം സ്ഥലംമാറി പോയതും മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം കൃത്യമായി നടത്താതിരുന്നത് കാരണം യൂണിറ്റ് ക്രമേണ സജീവത ഇല്ലാതെയായി.

പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1990 - 91 കാലത്ത് സാക്ഷരതാ പ്രവർത്തനത്തിൽ പി. മുരളീധരൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തിരുന്നു. രാവണേശ്വരം, വേലേശ്വരം, മടിയൻ, കാറ്റാടി, രാമഗിരി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റുകൾ പഞ്ചായത്തിലെ അകത്തു തന്നെ രൂപംകൊണ്ടിരുന്നു. അവ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടോട്ട് തെരു യൂണിറ്റ് എന്ന പേരിൽ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത് 2000 - 2001 വർഷത്തിൽ ആണ്. വീ. ട്ടി. കാർത്ത്യായനി സെക്രട്ടറി കുഞ്ഞിരാമൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 125 രണ്ടായിരത്തിൽ സ്ത്രീപക്ഷ പാഠശാല യുടെ ഭാഗമായി വെള്ളിക്കോത്ത് തെരുവ് ആരോഗ്യ ക്ലാസ് നടന്നിരുന്നു. ജെ. പി. അച്ഛൻ ശ്രീമതി ആരോഗ്യ ക്ലാസ്സ് എടുത്തു. മുപ്പതിലധികം വനിതകൾ പങ്കെടുത്തു. 8/6/2000, 23/2/2001, 15/3/2001, 27/3/2001 തീയതികളിൽ യൂണിറ്റി യോഗങ്ങൾ സ്കൂളിലും സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്നിരുന്നു. 15/5/2002 ന് രാവണേശ്വരം സ്കൂളിൽ സർഗോത്സവം നടന്നു. 5/9/2002 നടന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം കാറ്റാടി, മടിയൻ, അടോട്ട് തെരു, വേലേശ്വരം യൂണിറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ചൂടാറാപ്പെട്ടി പ്രചരണവും സോപ്പിനെ രാഷ്ട്രീയവും സംവാദ വിഷയം ആക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നേ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിനെയും യൂണിറ്റി യോഗം ചേർന്നു അമ്പലത്തറയിൽ ഡിസംബർ 14, 15 തീയതികളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ജലസംരക്ഷണ കാൽനട ജാഥയ്ക്ക് സ്വീകരണം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു.

16/2/2013 യൂണിറ്റിന് നേതൃത്വത്തിൽ ജോളി യൂത്ത് സെന്റർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെന്റർ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സ്, പി. എസ്. സി. പരീക്ഷാ പരിശീലനം തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ കൈമാറൽ തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ മൂന്ന് മാസക്കാലത്തിലധികം വളരെ നല്ല നിലയിൽ നടന്നു. 35 ലധികം യുവതി-യുവാക്കൾ ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ശ്രീ വിജയൻ മാസ്റ്റർ, രാജൻ മാസ്റ്റർ ചെമ്മട്ടംവയൽ തുടങ്ങിയവർ ക്ലാസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ക്രമേണ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കുറഞ്ഞത് മൂലം ആ ഉദ്യമം നിലച്ചു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. 8/3/2003 ലോക വനിതാ ദിനാചരണം നടന്നു. 15/3/2003 മേഖലാ ശില്പശാല മടിയനിൽ വച്ച് നടന്നു. 1 5 2003 ലെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് 15 പുസ്തക നിധി വരിക്കാരെ കണ്ടെത്തി. 20/7/2003 പരസ്യത്തിനെതിരെ ഉയർന്നുവന്ന ആരോപണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഹോസ്ദുർഗ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ചേർന്ന കൺവെൻഷനിൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു. 23/4/2004 നടന്ന യൂണിറ്റി യോഗം ആലപ്പുഴയിൽ നടക്കുന്ന അഖിലേന്ത്യാ ഉത്സവത്തിൽ മെയ് മാസത്തിൽ കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. 20/7/2006 അടുത്ത യൂണിറ്റ് പാഠശാല നടന്നു തുടർന്ന് വാർഷിക സമ്മേളനവും നടന്നു അതിൽ ഐ. കെ. പ്രദീപ് സെക്രട്ടറി പ്രസിഡണ്ടായി കുഞ്ഞിരാമനെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. 18/9/2006 നടന്ന യൂണിറ്റി യോഗത്തിൽ വച്ച് കാൻസർ ബാധിതരായ കുഞ്ഞിപെണ്ണ് ആയിരം രൂപ സഹായധനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. മാസിക കമ്മീഷൻ ആയി കിട്ടിയ 500 രൂപയുടെ കൂടെ 500 കോടി കൂട്ടിയാണ് സഹായധനം നൽകിയത്. മുരളി മാഷ്, വീ. ട്ടി. കാർത്തിയായിനി, പ്രദീപ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. 15/11/2006 നടന്ന ശാസ്ത്രകലാജാഥ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ സ്വാഗതസംഘം യോഗത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ ഏകദിന പുസ്തകപ്രദർശനം നടത്തി. ചുമതല കാർത്ത്യായനി. V. T. 20,000 രൂപയുടെ പുസ്തക പ്രചരണം നടന്നു 21/4/2007 റാണിപുരത്ത് നടന്ന യൂണിറ്റി സെക്രട്ടറിമാരുടെ ക്യാമ്പിൽ വി. മുരളീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം കെ. ടി. രാധാകൃഷ്ണൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു 30 പേർ അംഗങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നു.


27/5/2007 ജി. എൽ. പി. സ്കൂൾ ബേക്കലിൽ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ജില്ലാതല കുടുംബസംഗമത്തിൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് അടക്കം 15 കുടുംബങ്ങളും പങ്കാളികളായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് നല്ല രസകരമായ സംവാദത്തിന് ശേഷം ബേക്കൽകോട്ട സന്ദർശിച്ചാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ മടങ്ങിയത്. 7/12/2007 യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം ജോലി യൂത്ത് സെന്ററിൽ നടന്നു 13 പേർ പങ്കെടുത്തു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഐ. കെ. പ്രദീപ് പ്രസിഡന്റ് ടി. കുഞ്ഞിരാമൻ. അന്ന് ഉച്ചക്ക് തന്നെ വേലേശ്വരം യൂണിറ്റിലും സമ്മേളനം നടന്നു. 25/12/2007 നെ വേലേശ്വരം യൂണിറ്റ് അംഗം ശ്രീ ദാമോദരൻ മാസ്റ്ററുടെ അകാല വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനയോഗം നടത്തി. 4/1/2018 യൂണിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിന് 2 സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചു പ്രവർത്തനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. 30/11/2008 നടന്ന വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് സെക്രട്ടറിയായി വി മുരളീധരൻ മാസ്റ്ററുടെയും പ്രസിഡണ്ടായി കുഞ്ഞിരാമൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു. 5/4/2009 നടന്ന യൂണിറ്റ് യോഗത്തിൽ വച്ച് വാനമ്പാടികൾ എന്ന കലാജാഥ സ്വീകരണത്തിന് ആയി സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിക്കാനും ഏകദിന പുസ്തക പ്രചരണം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു. 8/1/2010 നടന്ന യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ വീണ്ടും പഴയ ഭാരവാഹികൾ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 20/1/2011 നടന്ന വാർഷിക സമ്മേളനത്തിലും സെക്രട്ടറിയായി മുരളീധരനും പ്രസിഡണ്ടായി കുഞ്ഞിരാമനും നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. 28/2/2012 നടന്ന യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളനത്തിൽ യൂണിറ്റ് രേഖ അവതരണം നടത്തി വേണം മറ്റൊരു കേരളം എന്ന വിഷയത്തിൽ ക്ലാസുകൾ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ അറിയാൻ എന്ന് പഠനപരിപാടി മെമ്പർഷിപ്പ് എന്നിവ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. സെക്രട്ടറി ടി കാർത്ത്യായനി, പ്രസിഡണ്ട് ടി.കുഞ്ഞിരാമൻ 24/4/2012 പരീക്ഷാഭവൻ തറക്കല്ലിടൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. 13/11/2012 നടന്ന യൂണിറ്റ് യോഗത്തിൽ വച്ച് യൂണിറ്റ് പേര് അടോട്ട് തരു എന്നതിനുപകരം യൂണിറ്റ് എന്ന് ആക്കാൻ തീരുമാനിച്ചുകൂടാംകുളം ആണവ നിലയത്തിനെതിരെ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തി.

3/3/2013 നടന്ന സുവർണജൂബിലി യൂണിറ്റ് വാർഷികം. 15 പേർ പങ്കെടുത്തു യൂണിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് വീട്ടിൽ കാർത്തിയായിനി, തലചായ്ക്കാനൊരിടം ശാസ്ത്ര ക്ലാസ്സ് കെ ബാലകൃഷ്ണൻ, സംഘടനാരേഖ പി മുരളീധരൻ, എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന ചർച്ചയിൽ പി പി സിന്ധു, പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ മധുസൂദനൻ സി ഷാജി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പുതിയ കമ്മിറ്റിയെയും മേഖലാ കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികളെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രഭാകരൻ സെക്രട്ടറി വീട്ടിൽ കാർത്തിയായിനി. മെമ്പർഷിപ്പ് പഴയത് പുരുഷൻ 27 സ്ത്രീ 5 ആകെ 32, പുതിയത് പുരുഷൻ 7 സ്ത്രീ 7 ആകെ 14, മൊത്തം മെമ്പർഷിപ്പ് 46. വരവ് ചെലവ് കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു അംഗീകരിച്ചു. 29/3/2013 ചിത്താരിപ്പുഴ പഠനം പി മുരളി മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. വീടി കാർത്ത്യായനി, എം ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ രാമകൃഷ്ണൻ വാണിയമ്പാറ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് കോളേജ് അധ്യാപകൻ ഗോപിനാഥൻ മാസ്റ്റർ അടക്കം 28 പേർ പങ്കാളികളായി മുതൽ ചേറ്റുകുണ്ട് മുതൽ പുല്ലൂർ പാലം വരെ പുഴ കരയിലൂടെ നടന്ന പരിപാടി നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. 29, 24, 9, 13 യൂണിറ്റ് യോഗം ചേർന്ന ജില്ലാ പഠനയാത്ര വിജയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. പതിനേഴ് മുതിർന്നവരും ആറു കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു. കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കെ വാസു പ്രവീണ ടീച്ചർ മുരളി മാസ്റ്റർ ഷാജി നിഷാന്ത് തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങളും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. 25, 12, 13, 14 തീയതികളിൽ യോഗം നടന്നു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന് ഭാഗമായി നടക്കുന്ന ഗൃഹസന്ദർശനം വലിയപറമ്പിലെ ബാലോത്സവം സ്വീകരണം പുസ്തക കൂപ്പൺ വിതരണം എന്നിവ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു പതിനാലിന് യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളനം ജോലി യൂത്ത് സെന്ററിൽ നടന്നു സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് എങ്ങനെ ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിച്ചു. 31/12015ന് യൂണിറ്റ് യോഗം നടന്നു. 15/1/2015ന് യൂണിറ്റ് സയൻസ് സ്കൂൾ നടന്നു. 17/2/2015ന് യൂണിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് നാട്ടുപച്ച കലാജാഥ സ്വീകരണം ആലോചിച്ചു. 6/4/2015 ന് 34 പേർ പങ്കെടുത്ത യൂണിറ്റ് വാർഷികം നടന്നു പ്രദീപ് കൊടക്കാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാലവേദി കുട്ടികൾക്കായി മനീഷ തൃക്കരിപ്പൂരിന് ശാസ്ത്ര മാജിക് അവതരണം നടന്നു പ്രസിഡണ്ട് വി വി പ്രഭാകരൻ സെക്രട്ടറി വീട്ടിൽ കാർത്തിയായിനി പ്രമേയം പ്രദേശത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ കെഎസ്ഇബി ഓട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 9/7/2015 ന് ചേർന്ന യൂണിറ്റി യോഗം പ്രകാരം സ്പെഷ്യൽ മാസിക ശാസ്ത്രകേരളം ഇരിക്കയും 150 എണ്ണം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 25/3/2016 യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളനം നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് പി സുഗതൻ മാസ്റ്റർ സെക്രട്ടറി വാസു കാരിക്കുഴി. 2016 പബ്ലിക്കേഷൻ വൈദ്യശാസ്ത്ര മഞ്ചേരി 18 വരെ യൂണിറ്റിൽ ചേർത്തു. 9 7 16ന് ഭവന നിർമ്മാണ ഫണ്ട് ശേഖരണത്തിനായി യൂണിറ്റിൽ സ്ക്വാഡ് പ്രവർത്തനം നടത്തി. 16/9/2016-ന് ഭവൻ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. 3/1/2017 യൂണിറ്റ് യോഗം നടന്നു പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ ശാസ്ത്രസാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ ചരിത്രം രണ്ടെണ്ണം ചേർത്തു. 5/3/2017ന് യൂണിറ്റ് വാർഷികം ജോലി യൂത്ത് സെന്ററിൽ നടന്നു പ്രസിഡണ്ടായി സുഗതൻ ദേവി സെക്രട്ടറി കെ വാസു. 25/4/2017 യൂണിറ്റ് യോഗം നടന്നു കിണർ റീചാർജിങ് പ്രവർത്തനം സിന്ധുവിനെ വീട്ടിൽ ചെയ്തു. 13/5/2017 യൂണിറ്റുകൾ പരസ്പരം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഭാഗമായി വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകർ നീലേശ്വരം യൂണിറ്റ് സന്ദർശിച്ചു. മരം അറിവ് ജലം അറിവ് എന്ന പേരിൽ നീലേശ്വരം മന്നംപുറത്ത് കാവിൽ വച്ച് പരിപാടി വളരെ ഹൃദ്യവും വിജ്ഞാനപ്രദവും ആയിരുന്നു യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകരും ഏഴ് കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു തിരിച്ചു യൂണിറ്റ് പരിപാടി പ്ലാൻ ചെയ്തു എങ്കിലും നടപ്പിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. 23/5/2017 ന് ചിത്താരിപ്പുഴ പഠനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം പുല്ലൂർ മുതൽ ഇരയായവരെ തട്ടുമ്മൽ വരെ നടന്നു. എം ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ പി മുരളി മാസ്റ്റർ വീട്ടി കാർത്ത്യായനി തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ടീം ആദവും മാസ്റ്റർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മൊത്തം 10 ലധികം ആളുകൾ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. 19/6/2017 നടന്ന യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷനിൽ ശ്രീ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ പങ്കെടുത്തു. 18/7/2017 നടന്ന കിണർ റീചാർജിങ് പ്രവർത്തനത്തിൽ വെള്ളിക്കോത്ത് പ്രസന്നയുടെ വീട്ടിൽ കിണർ നടത്തി കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ നേതൃത്വം നൽകി. 24/1/2018 ന് ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം കലണ്ടർ പ്രചരിപ്പിച്ചു.

21 3 18 ന് യൂണിറ്റ് വാർഷികം നടന്നു കാര് കുഴി ഗ്രാൻഡ്മാ ക്ലബ്ബിൽ നടന്ന നടന്ന പരിപാടിയിൽ 22 പേർ പങ്കെടുത്തു കിണർ റീചാർജിങ് നെക്കുറിച്ച് ശ്രീ എം ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസെടുത്തു പ്രസിഡണ്ടായി കെ പുരുഷോത്തമൻ എയും സെക്രട്ടറിയായി കെ വാസുവിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. 1 5 18 ന് നടന്ന യൂണിറ്റ് കൂടി ഇരുപ്പിൽ കേരളപഠനം രണ്ടിൽ അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഏഴ് വീടുകളിൽ പഠനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാളിൽ കൂടി ഇരുപ്പിൽ സുഗതൻ മാഷ് വീട്ടിൽ പുരുഷോത്തമൻ മുരളി മാഷ് ശശി കാരിക്കുഴി വാസു കാരിക്കുഴി മധുസൂദനൻ സി ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. 9 5 18 11 5 18 5 18 3 6 18 എന്നീ തീയതികളിൽ അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സർവ്വേ നടത്തി. 6 7 18ന് യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ നടന്നു. 2018 നടന്ന ജില്ലാ യുവജനോത്സവം വെള്ളിക്കോത്ത് സ്കൂളിൽ നടന്നു അതിന്റെ ഭാഗമായി ടൗൺ ശുചീകരണ സമയത്ത് പരിഷത്ത് വെള്ളിക്കോത്ത് ടൗണിൽ സ്ഥാപിച്ച ഗ്രാമ പത്രത്തിന്റെ ബോർഡ് അടക്കം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു. 30 4 19ന് വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റ് പുസ്തക പ്രചരണം നടത്തി എം ഗോപാലൻ സുഗതൻ മാഷ് കെ വാസു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു 5240 രൂപയുടെ പുസ്തകം പ്രചരിപ്പിച്ചു. 19 3 19 യൂണിറ്റ് സമ്മേളനം നടന്നു പ്രസിഡന്റ് പുരുഷോത്തമൻ കാരിക്കുഴി സെക്രട്ടറി എ v സുഗതൻ. 3 6 19 8 7 19 തീയതികളിൽ യൂണിറ്റ് യോഗം നടന്നു മാസിക പ്രചരണത്തിന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. 10 7 19ന് വെള്ളിക്കോത്ത് സ്കൂളിൽ മാസികാ പ്രചരണം നടത്തി ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനി കെ വാസു മാസ്റ്റർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു 11 7 19നും 14 8 19 നും യൂണിറ്റി യോഗങ്ങൾ ചേർന്നു. 20 12 19 ന് യോഗംചേർന്ന് ശാസ്ത്ര കലാജാഥ വിജയിപ്പിക്കാൻ മടിയൻ ജവാൻ ക്ലബ്ബുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 3 1 20 ന് സ്വാഗതസംഘം മടിയൻ ക്ലബ്ബിൽ വച്ച് നടന്നു. Krishnan മാസ്റ്റർ കെ വാസു, സുഗതൻ മാസ്റ്റർ, വീട്ടിൽ കാർത്തിയായനി കൂടാതെ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളും പങ്കെടുത്തു ജനുവരിയിൽ 10ദിവസം പുസ്തക പ്രചരണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. . വെള്ളിക്കോത്ത്, മടിയൻ, മുച്ചിലോട്ട് മാണിക്കോത്ത് പുതിയകണ്ടം, ജി എം എൽ പി അജാനൂർ എഫ് യുപിഎസ് അജാനൂർ, ജിയുപിഎസ് ഉദയനഗർ ഐടിഐ പുല്ലൂർ ജിഎച്ച്എസ് പുല്ലൂർ തുടങ്ങി 10 ലധികം സ്കൂളുകളിൽ പ്രചരണം നടത്തി. ആറുദിവസം സുഗതൻ മാസ്റ്ററും 10 ദിവസം വീട്ടിൽ കാർത്തിയും ഓരോ ദിവസം കെ വാസു ചന്ദ്രശേഖരൻ പിയു ഗീത എന്നിവരും പ്രചരണത്തിന് വന്നു. ആകെ 27 120 രൂപയുടെ പുസ്തകം പ്രചരിപ്പിച്ചു. 1 2 20 ന് മടിയൻ ജംഗ്ഷനിൽ ശാസ്ത്രകലാജാഥ യുടെ അവതരണം നടന്നു വളരെ നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു ധാരാളമാളുകൾ പരിപാടി കാണാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപാടിക്കുശേഷം ജവാൻ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകർ വഴി ജാഥ അംഗങ്ങൾക്കും രാത്രി ചായയും ലഘുഭക്ഷണവും നൽകി. എന്റെ മൂന്ന് 20ന് യൂണിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് ജാതാ പരിപാടികൾ അവലോകനം ചെയ്തു 11 3 20 ന് യൂണിറ്റ് വാർഷികം നടന്നു 19 പേർ പങ്കെടുത്തു. ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ എന്ന വിഷയത്തിൽ എം ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസെടുത്തു. പുരുഷോത്തമൻ കെ പ്രസിഡന്റ് a. V.സുഗതൻ സെക്രട്ടറി .

കൊറോണ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതിനായി 7 9 20ന് ചേർന്ന യൂണിറ്റ് യോഗം തീരുമാനപ്രകാരം അജാനൂർ കോ വിറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ചു 231 പേർ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗങ്ങൾ ആയി. ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ആരംഭിച്ച പുസ്തക കുറി 25 പേരെ വരിക്കാർ ആയി ചേർത്തു. കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി ആരംഭിച്ച സംഘടനാ വിദ്യാഭ്യാസ ക്ലാസ്സിൽ പരമാവധി ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 10 9 20 പരിഷത്ത് സ്ഥാപക ദിനാചരണം ക്ലാസിലും ജില്ലാ പ്രവർത്തക കൺവെൻഷനും പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 2 6 21ന് വെള്ളിക്കോത്ത് ഉദുമ chalunga പെരിയ പോളി യൂണിറ്റുകളുടെ സംയുക്ത യോഗം ഗൂഗിൾ മീറ്റിംഗ് 7മണിക്ക് ചേർന്നു. ചുമതല വീട്ടിൽ കാർത്തിയായിനി ഉദ്ഘാടനം ശ്രീ കെ ബാലകൃഷ്ണൻ സബിത അമ്പലത്തറ. ആകെ 33 പേർ പങ്കെടുത്തു 15 പേർ ചർച്ച പങ്കെടുത്തു. 21 6 21ന് എട്ടുമണിക്ക് വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റ് യോഗം ഗൂഗിൾ ചേർന്നു മേഖലാ സെക്രട്ടറി സ്മിത ടീച്ചർ മേഖലാ റിപ്പോർട്ട് നടത്തി. ജൂൺ 30ന് മുമ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാനും, ജെൻഡർ യുവസമിതി വിദ്യാഭ്യാസം ബാലവേദി എന്നിവയ്ക്കു ചുമതലക്കാരെ നൽകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രസിഡന്റ് പുരുഷോത്തമന് അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സുഗതൻ മാസ്റ്റർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. 6 9 21ന് വജ്രജൂബിലി ആഘോഷം പരിഷത്ത് സ്ഥാപക ദിനാചരണവും സെപ്റ്റംബർ പത്തിന് ആഘോഷിക്കുന്നതിന് ഭാഗമായി നടന്ന യൂണിറ്റ് യോഗത്തിൽ ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ട് ഡോക്ടർ എം വി ഗംഗാധരൻ പങ്കെടുത്തു ദിനാഘോഷം വിശദമായി പ്ലാൻ ചെയ്തു. സ്ഥാപക ദിനത്തിൽ പരിശുദ്ധ പാട്ടുകൾ പാടുന്നതിനായി ഉള്ള പരിശീലനം കലാ സംസ്കാരം സബ്കമ്മിറ്റി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. 7 9 21 നടന്ന പരിപാടിയിൽ യൂണിറ്റിൽനിന്നും റീ ജിത്ത് ശ്രീധരൻ ടി കെ, ഉഷ വി. വി.തുടങ്ങി 8പേര് പങ്കെടുത്തു. 9 9 21ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് യൂണിറ്റിൽ പിറ്റേന്ന് പതാക ഉയർത്തുന്നതിനും, ഗ്രാമപത്രം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി. 10 9 21ന് സ്ഥാപക ദിനാചരണത്തിന് ഭാഗമായി രാവിലെ 9 മണിക്ക് തന്നെ പതാക ഉയർത്തി ഗ്രാമപത്രം സ്ഥാപിച്ചു. ഫലവൃക്ഷ വും നട്ടു. യൂണിറ്റ് ജോയിൻ സെക്രട്ടറി ദിനേശൻ, വാസു കേ, പി മുരളീധരൻ, എം ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ,, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തുവീട്ടിൽ കാർത്തിയായിനി ശശി കാര് കുഴി, പ്രസിഡന്റ് കെ പുരുഷോത്തമൻ, രഞ്ജിത്ത്, കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു വൈകുന്നേരം ഏഴുമണിക്ക് കുടുംബസംഗമം ഓൺലൈനിൽ നടന്നു. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീമതി ശോഭ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പരിഷത്ത് ചരിത്രം ഡോക്ടർ എം പി ഗംഗാധരൻ അവതരിപ്പിച്ചു. സുഗതൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും പുരുഷോത്തമൻ k അധ്യക്ഷനായി ടി കെ ശ്രീധരൻ ഗോപിക ശ്രീധരൻ വള്ളം കണ്ടം, നിരഞ്ജന ആസ്ട്രേലിയ, ശരണ്യ, ശ്രീജിത്ത് അവന്തിക, അവികം ധർമി, കരുണ ധർമി തുടങ്ങിയവർ പരിഷത്ത് ഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചു. ശ്രീ അജയൻ, ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പെരളം തുടങ്ങിയവർ ആശംസ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു. യൂണിറ്റ് ചരിത്രത്തിന്റെ തുടക്കമായി കെ വാസു എഴുതി അവതരിപ്പിച്ച പഴയകാല പ്രവർത്തനരേഖ അവതരിപ്പിച്ചു. രാവണേശ്വരം ത്തിന്റെ കാര്യം ശ്രീ എം കെ രവീന്ദ്രൻ മാഷും, കാറ്റാടി യൂണിറ്റിനെ കാര്യം എംപി നാരായണനും ചർച്ചയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വിശദമായ യൂണിറ്റ് ചരിത്രം തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 21 9 21 ന് ആരംഭിച്ച കാഞ്ഞങ്ങാട് സംഘടന വിദ്യാഭ്യാസ ക്ലാസിൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു 6 10 21ന് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ നടത്തിയ യൂണിറ്റ് ചരിത്രരചനാ ക്യാമ്പിൽ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു 23 10 21ന് ചരിത്രരചന യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുടെ വീട്ടിൽ കൂട്ടിരിപ്പ് നടത്തി. പഴയകാല ചരിത്രം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പഴയ പ്രവർത്തകരെ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു. 31 10 21ന് യൂണിറ്റി യോഗം ചേർന്നു സുഗതൻ മാസ്റ്റർ മുരളി മാഷ് ദിനേശൻ സുധീഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു . അതുവരെ എഴുതിയ യൂണിറ്റ് ചരിത്രം വായിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു.

മുൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ശാസ്ത്ര ബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ,:- 1980കളിൽ ഗണപതിവിഗ്രഹം പാല് കുടിക്കുന്നു, ശൂന്യതയിൽനിന്ന് വിഭൂതി എടുക്കൽ, കരസ്പർശത്താൽ മധുരം വിളമ്പൽ തുടങ്ങിയ അനേകം ദിവ്യാത്ഭുതങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് അതിനെതിരെ ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്തിന് നേതൃത്വത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന പഴയകാല പ്രവർത്തകർ ഓർക്കുന്നു. കൃത്യമായ യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്ര ബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും അത് ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ അറിവ് പ്രധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1984 നടന്ന ഭോപ്പാൽ വിഷവാതക ദുരന്തം ഏറെ ചർച്ചചെയ്യപ്പെട്ട ഒന്നാണ്, നിരവധി ആളുകളെ മരണത്തിലേക്ക് തള്ളി വിട്ട ആ ദുരന്തം, പരിഷത്ത് പോലുള്ള സംഘടനകൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എവറെഡി ബാറ്ററികൾ ബഹിഷ്കരിക്കാനും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ജനങ്ങളിൽ അവബോധം ഉണ്ടാക്കാനുംഇത്തരം ബഹുരാഷ്ട്ര കുത്തക ഭീമന്മാർ സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്ത് ഇത്തരം ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.. പരിശുദ്ധ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ നിരവധി കലാജാഥ കളിൽ പ്രധാന വിഷയം ഭോപ്പാൽ ദുരന്തം ആയിരുന്നു. 1986 വന്ന ധൂമകേതുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നക്ഷത്ര നിരീക്ഷണ ക്ലാസുകൾ ഹൈസ്കൂളിൽ രാത്രികാല ക്യാമ്പ് വെച്ച് കുട്ടികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ ആവേശമാണ് ജനങ്ങളിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം ധൂമകേതുക്കളുടെ വരവ് അത് കൃത്യമായി 76 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരുന്നതാണ് ഹാലി ധൂമകേതു എന്നുമൊക്കെ വിശദമായി വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്രൊഫ്‌. M.

ഗോപാലൻ പി. മുരളി മാഷ് തുടങ്ങിയവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ വെള്ളിക്കോത്ത്. അടോട്ട് അടോട്ട് ശ്രീ വനദുർഗ്ഗ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന ചണ്ഡികാ യാഗം ഇതിനെതിരെ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റ് നടത്തിയ പ്രവർത്തനം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. അന്ന് ഈ പ്രദേശത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ചണ്ഡികാ യാഗത്തിന് ഒരാഴ്ചക്കാലമായി അവിടെ പോയി പലതരം നേർച്ചകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ എന്താണ് ഇത്തരം യാഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമെന് തുറന്നുകാണിക്കാൻ ആയി പരിഷത്ത് യൂണിറ്റിന് നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊഫസർ കെ പാപ്പൂട്ടി, യുക്തിവാദി സംഘം സംസ്ഥാന നേതാവ് യു കലാനാഥൻ തുടങ്ങിയവരെ കൊണ്ടുവന്ന സംവാദ പരിപാടി നടത്തിയിരുന്നു വെള്ളിക്കോത്ത് ടൗണിൽ വച്ച് നടത്തിയ സംവാദ പരിപാടി ജനങ്ങളെ ഏറെ ആകർഷിച്ചു. പാപ്പുട്ടി മാഷിന്റെ മുഖ്യപ്രഭാഷണം യാഗങ്ങളിൽ കുറിച്ചും ജ്യോതിഷത്തെ കുറിച്ചും ജ്യോതിർ ഗോളങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വലിയ അറിവ് പകരുന്നതായി ജ്യോതിർ ഗോളങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സിഡി പ്രദർശനം കൂടി, അന്ന് നടത്തുകയുണ്ടായി . യാഗങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നു കാട്ടുന്ന യു കലാധരൻ മാഷിന്റെ പ്രഭാഷണവും വളരെ ഹൃദ്യമായിരുന്നു. ഏകദേശം ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത ആ സംവാദ പരിപാടി ഗംഭീര വിജയമായി എന്നു പറയാം. യാഗത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരമൊരു പരിപാടി നടത്താൻ സാധിച്ചത് ഏറെ അഭിനന്ദനാർഹമാണെന്നും ധാരാളമാളുകൾ പറയുകയുണ്ടായി. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ഐ കെ പ്രദീപ്കുമാർ പ്രസിഡണ്ട് ടി പി കുഞ്ഞിരാമൻ മുരളീധരൻ മാസ്റ്റർ,വി. ടി. Karthiayani തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. 24 12 19 ന് നടന്ന വലയസൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിന് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ തലത്തിൽ അമ്പലത്തറ സ്കൂളിൽ വച്ച് നിരീക്ഷണ ക്യാമ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. അതിലേക്ക് വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ഏഴ് കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു. എം ബാല മാഷേ വീട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി. പഴയ സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ഭാഗമായി ധാരാളം കണ്ണടകൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തറ ക്യാമ്പിലും വെള്ളിക്കോത്ത് സ്കൂളിലും അതുപോലെ അതുപോലെ മാണിക്കോത്ത് മടിയൻ തുടങ്ങിയ ധാരാളം സ്കൂളുകളിൽ സൗരകണ്ണട വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വികസനം

അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ, സാക്ഷരതാ കാലത്തും ജനകീയാസൂത്രണ പ്രവർത്തനത്തിലും വളരെ സജീവമായി ഇടപെട്ടിരുന്നു 1996ലെ വികസന രേഖ തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ മറ്റ് കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം പി മുരളീധരൻ മാസ്റ്റർ വി. ടി. Karthiayani എന്നിവർ സജീവമായി ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിലെ ഗതാഗത വികസനത്തിന് പേരിൽ അന്നത്തെ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച എക്സ്പ്രസ് എന്ന പദ്ധതിയുടെ ദൂഷ്യവശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സംവാദത്തിൽ 2 8 2003 ടി ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ, ഡോക്ടർ ആർ വി ജി മേനോൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നടത്തിയ യൂണിറ്റ് പരിപാടിയിൽ വി. ടി. കാർത്ത്യായനി, പി മുരളി മാഷ് കുഞ്ഞിരാമൻ കവിനിശ്ശേരി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഠന കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗമായി 13 8 2003 മുതൽ വനിതകളുടെ ആരോഗ്യം എന്ന വിഷയത്തിൽ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഠനം നടത്തി തുടർന്ന് 7 13ന് നടന്ന ജനറൽ ബോഡി യിൽ പങ്കെടുത്തു. വനിതകളുടെ ആരോഗ്യം എന്ന പഠന പ്രബന്ധം ജില്ല പഠന കോൺഗ്രസ്സിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വികസന കോൺഗ്രസിനായി നടത്തിയ പഠനത്തിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പദ്ധതികൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിയിൽ 2004 5 മുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചു. എച്ച്ഐവി എയ്ഡ്സ് രോഗികൾക്കുള്ള മരുന്നും പോഷകാഹാരങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് എല്ലാ വർഷവും ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നവേറ്റീവ് പ്രോജക്ട് ഉള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ അവാർഡ് ഇതുവഴി ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന് സ്ത്രീകളുടെ ഗർഭാശയഗള കാൻസർ, സ്തനാർബുദം എന്നിവ വളരെ നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള സ്മിയർ ടെസ്റ്റ് വഴി രോഗികളെ ചികിത്സക്ക് വിധേയമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി നിരവധി പേരെ രോഗബാധയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഈ പ്രോജക്റ്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ വച്ച് മറ്റൊരു നിർദ്ദേശമാണ് സ്കൂളുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് സൈക്കിൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പരിപാടി. പെൺകുട്ടികളുടെ മൊബിലിറ്റി പതിക്കുകയും അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പദ്ധതി വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നടപ്പിലാക്കി. അന്ന് പെൺകുട്ടികൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നത് സാധാരണം ആയിരുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയെ തുടർന്ന് ഇതൊരു സാധാരണ സംഭവമാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ ആസ്പത്രിയിൽ രോഗികൾക്ക് ചൂടുവെള്ളം ലഭിക്കാനുള്ള സൗകര്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനായി യൂണിറ്റ് തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് രൂപീകരിച്ച ഐശ്വര്യ കുടുംബശ്രീയിലെ പ്രവർത്തകരെ കൂടി കൂടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടിനെ ഓഫീസിൽ പോയി കണ്ട് നിവേദനം നൽകിയത് ഫലമായി ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിച്ചു. 10 8 2006 നടന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ പൗരാവകാശ പ്രഖ്യാപനം മന്ത്രി പാലോളി മുഹമ്മദ്കുട്ടി നിർവഹിച്ച പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു. എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതാശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം 11 8 2006 മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മന്ത്രി മുല്ലക്കര രത്നാകരൻ എന്നിവർ നിർവഹിച്ചു സമരത്തിൽ യൂണിറ്റിൽനിന്നും. വി. ടി. Karthiayani, മുരളീധരൻ എം ഗോപാലൻ എന്നിവർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. 18 2007 മുതൽ 1 9 2007 വരെ കുടുംബശ്രീ പഠനം വീട്ടിൽ കാർത്തിയായിനി യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി. സെപ്റ്റംബർ 2 3 തീയതികളിൽ വെള്ളൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക ക്യാമ്പിനെ ഭാഗമായി കുടുംബശ്രീകൾ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങളുടെ അവസ്ഥാപഠനം നടത്തി 2 9 2007ന് അവതരിപ്പിച്ചു പഞ്ചായത്ത് അടക്കം കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിനു കീഴിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ 5% യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ സംരംഭങ്ങൾ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളു എന്ന കണ്ടെത്തൽ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. 27 6 2008 net കേരളത്തിന്റെ ജനജീവിതം പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹാര സമീപനവും എന്ന ലഘുലേഖയുടെ പ്രചരണം പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ നടത്തി. 5 9 2013  :- യൂണിറ്റ് അംഗവും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളിയും ആയിരുന്ന സിഎച്ച് കൃഷ്ണൻ ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തിൽ ഭാഗമായി തൊഴിലുറപ്പു മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെക്കുന്ന എഡി എസിനെ കണ്ടെത്തി ആദരിക്കുന്ന പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയും അതിനായി പഞ്ചായത്തിനെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി നസീമ ടീച്ചർ സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി സുജാത പരിഷത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എസ് ബാബു എന്നിവരടക്കം നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. ശ്രീ പി മുരളീധരൻ മാസ്റ്റർ സ്വാഗത ഭാഷണം നടത്തി. 75 ലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ വച്ച് മൂന്നാം വാർഡിനെ മികച്ച ഏരിയ സായി തെരഞ്ഞെടുത്തു ക്യാഷ് അവാർഡും ഫലകവും നൽകി. വാർഡുകൾ തമ്മിൽ ഗുണപരമായ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ഇതുവഴി ഇടയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിലയിരുത്തി. 8. 8. 2014 ന് രണ്ടാം വാർഡിലെയും, 8 9 15 മൂന്നാം ചരമവാർഷികത്തിൽ ഒന്നാം വാർഡിലെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു.

19 9 16 നാലാം അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ മൂന്നാം വാർഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു നൂറിലധികം ആളുകൾ അന്ന് പങ്കെടുത്തു. 20 9 17ന് നടന്ന അഞ്ചാം അനുസ്മരണചടങ്ങിൽ ഒന്നാം വാർഡിലെയും 19 9 18 നടന്ന ആറാം അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ രണ്ടാം വാർഡിനെ യും മികച്ച A. D. S ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തു. തുടർന്ന് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പരിപാടി നിലച്ചുപോയി. 20 8 2015 ന് അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് തല വികസന സബ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ യോഗംചേർന്ന് അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. 9 അധ്യായങ്ങളിലായി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ക്രോഡീകരിച്ച് തയ്യാറാക്കി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടിന് കൈമാറി ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നു തുടർചർച്ചകൾ വഴിയൊരുക്കാം എന്ന് പ്രസിഡണ്ട് പറഞ്ഞു എങ്കിലും അത്തരം ഒരു ചർച്ച നടന്നില്ല. 29 9 2017 മുതൽ 1 10 2017 വരെ നടന്ന മേഖലാ വികസന പദയാത്രയ്ക്ക് 1 10 2017 അഴീക്കോടൻ ക്ലബ്ബിൽ സ്വീകരണം നൽകി. 28 9 20 ന് തദ്ദേശ ഭരണത്തിന് ഒരു വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം എന്ന സംസ്ഥാന ലഘുലേഖ യൂണിറ്റിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഒന്നേ 10 20ന് ചേർന്ന ജില്ലാതല വികസന സബ് കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വികസന ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വിഷയം മേഖലകളായി തിരിച്ച് അവതരണം നടത്താനും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായം തേടാനും തീരുമാനിച്ചു. 13 10 20, 15 10 20 തീയതികളിൽ അജാനൂർ വികസന ഗ്രൂപ്പിൽ ഓൺലൈൻ അവതരണങ്ങൾ നടത്തി. കെ ബാലകൃഷ്ണൻ, എ എം ബാലകൃഷ്ണൻ, കെ കെ രാഘവൻ, രാജീവൻ കെ, സി മധുസൂദനൻ, എം കണ്ണൻ നായർ, ദേവരാജൻ തൃക്കരിപ്പൂർ, ടി വി ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ, വിവി പ്രസന്നകുമാരി, കെ ടി സുകുമാരൻ, എം ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ, എം കെ ഹരിദാസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. ജില്ലാ കൺവീനർ വി. ടി. Karthiayani, ജില്ലാ ചെയർമാൻ പപ്പൻ കുട്ടമത്ത് എന്നിവർvebinar നിയന്ത്രിച്ചു . തുടർന്ന് വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരശേഖരണം നടത്തി 22 10 20ന് കൂടി ഇരുന്ന് വികസന രേഖ തയ്യാറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 17 10 20ന് സംസ്ഥാനതല വികസന പരിപ്രേക്ഷ്യം ലഘുലേഖയുടെ ജില്ലാതല പ്രകാശനം ന്യൂ സ്റ്റാർ ക്ലബ്ബിൽ വച്ച് വികസന പാക്കേജ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ശ്രീ മോഹൻ നിർവഹിച്ചു ജില്ലാ ട്രഷറർ എം രമേശൻ ഏറ്റുവാങ്ങി. ക്ലബ്ബ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ സജിത് കുമാർ, ജില്ലാ കൺവീനർ ടി കാർത്ത്യായനി, യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സുഗതൻ മാസ്റ്റർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ദിനേശൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി വി ഉഷ, ഗിരിജ, സജിത പ്രീത എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

27 29 തീയതികളിൽ കൂടിയിരുന്നു ബിനാർ വിജയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു 31 10 20ന് പഞ്ചായത്ത് സെമിനാർ രാത്രി 7 മണി മുതൽ ഒമ്പതര വരെ ശ്രീ പപ്പൻ കുട്ടമത്ത് അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്നു കില ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ജോയ് ഇളമൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേഖലകൾ 4 ആക്കി ചുരുക്കി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ രാഘവൻ എന്നിവർ അവതരിപ്പിച്ചു പേർ പങ്കെടുത്തു. 4 11 20 ന് വീണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് രേഖ തയ്യാറാക്കാനുള്ള തുടർനടപടി ആലോചിച്ചു കരട് തയ്യാറാക്കി ചെയ്തു 150 ലഘുലേഖ അച്ചടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. സാമ്പത്തിക സഹായം കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ കമ്മിറ്റി ചെയ്യാം എന്ന് ഏറ്റു. 13 11 20 ന് അജാനൂർ സിഡിഎസ് ഹാളിൽ മൂന്നുമണിക്ക് ലഘുലേഖ പ്രകാശനം നടന്നു കാസർഗോഡ് വികസന പാക്കേജ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ശ്രീ ഈ പി രാജ് മോഹൻ പ്രകാശനംചെയ്തു വിവിധ രാഷ്ട്രീയപാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺ സാമൂഹ്യപ്രവർത്തകർ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ വികസന സമിതി ചെയർമാൻ ശ്രീ പത്രം അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന സെമിനാറിൽ ജില്ലാ കൺവീനർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സുഗതൻ മാസ്റ്റർ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു. പങ്കെടുത്തവർക്കെല്ലാം ലഘുലേഖ വിതരണം ചെയ്തു. 21 12 20ന് പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലഘുലേഖയും സംസ്ഥാനതല ലഘുലേഖയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ടിനെ കത്തും വിതരണംചെയ്തു. വീ. ടി.കാർത്യായനി, സുഗതൻ മാസ്റ്റർ ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ വാസു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. 16 8 21ന് ജില്ല വികസന സമിതി ചേർന്ന് സംസ്ഥാന വികസന സമിതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മൂന്ന് മേഖലകളിൽ മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾ സമഗ്ര ഇടപെടലിനായി ഏറ്റെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അതിലൊന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലയിൽ അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് ആണ്. നവംബർ 13 14 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് നടന്ന വികസന ശില്പശാലയിൽ അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് ചുമതലക്കാരൻ ശ്രീ എം കെ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ഉം ജില്ലാ കൺവീനറും പങ്കെടുത്തു. 6 12 21 ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലാ കൂടി നടത്തി പഞ്ചായത്ത് തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആലോചിച്ചു യോഗത്തിൽ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ 25 പേർ പങ്കെടുത്തു. 8 12 21ന് വികസന രേഖ തയ്യാറാക്കാനും കർമ്മസമിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെടാനും സഹായിക്കാം എന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കത്ത് അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടിന് കൈമാറി. യൂണിറ്റി ജോയിൻ സെക്രട്ടറി ദിനേശൻ, വീടി.കാർത്ത്യായനി, പി മുരളീധരൻ ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ, കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ ബാലകൃഷ്ണൻ മെമ്പർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. 17 12 21 അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് കർമ്മ സമിതിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് 26 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പ്രസിഡണ്ട് എന്നിവർക്ക് കൈമാറി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി പി സുഗതൻ, എം കെ രവീന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ കെ വാസു എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. പതിനാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള കർമസമിതി വികസനരേഖ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തുടർന്ന് ഇടപെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ

 • 1978 മുതൽ തന്നെ വിവിധ കലാജാഥകൾ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം നടത്തുകയും ചെയ്തതായി വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ല്ലോ പഞ്ചായത്തിലെ നിരവധി പൗരപ്രമുഖർ അതിനെ നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 • 16 2 2013 കരിയർ ഗൈഡൻസ് സെന്റർ യൂണിറ്റിൻറെ നേതൃത്വത്തിൽ ജോളി യൂത്ത് സെന്ററിൽ ആരംഭിച്ചു. മൂന്നു മാസത്തിലധികം നന്നായി പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വിനയൻ മാസ്റ്റർ രാജൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഇടവിട്ടിടവിട്ട് വന്ന ക്ലാസ് 35 ലധികം യുവതീയുവാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പി എസ് സി കോച്ചിംഗ് തൊഴിലവസരങ്ങൾ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളടങ്ങിയ പത്രികകൾ എല്ലാം ഉറപ്പാക്കിയിരുന്നു ക്രമേണ പരിപാടി. നിലച്ചുപോയി.
 • 6 4 2013 ഡോക്ടർ കെ എം ശ്രീകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാർഷിക സംവാദം ജോളി യൂത്ത് സെന്റർ നടത്തി അമ്പതിലധികം കർഷകർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
 • 20 10 2003 കലാജാഥ സ്വീകരണത്തിന് ആയി കിഴക്കുംകര മുച്ചിലോട്ട് ശാന്തി kalamandiram ത്തിൽ വെച്ച് സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു ശ്രീ വിശ്വനാഥൻ പ്രസിഡന്റ്, m. വി. രാഘവൻ, പി മുരളീധരൻ വീട്ടി കാർത്ത്യായനി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മുപ്പതിലധികം ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ പങ്കാളികളായി.
 • 25 7 2006 ന് വെള്ളിക്കോത്ത് ടൗണിൽ ഗ്രാമപത്രം ബോർഡ് ചെയ്തു സ്ഥാപിച്ചു.
 • 27.7. 2006 ന് മഹാകവി പി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷനൽ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ ശതാബ്ദി ആഘോഷത്തിന് ഭാഗമായി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി പിടിഎ സംയുക്ത സംഗമം നടന്നു. യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.
 • 2006 നവംബർ 15 മുതൽ ഡിസംബർ 15 വരെ നടന്ന കലാജാഥക്ക് വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റിൽ സ്വീകരണം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബാലോത്സവം വനിതോത്സവം എന്നിവ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു 19 2006 സ്വാഗതസംഘം രൂപീകരിച്ചു. 3 11 2006 ന് പുസ്തകപ്രദർശനം നാല് സ്ക്വാഡുകളായി പുസ്തക വിതരണവും നടന്നു 20,000 രൂപയുടെ വിൽപന നടന്നു.
 • 5 11 2006 അനുബന്ധം പരിപാടിയായി 50 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത ചങ്ങാതികൂട്ടം നടത്തി. കലാജാഥ സ്വീകരണം ഇടും കുന്നിൽ വളരെ ഗംഭീരമായി നടന്നു. ഉച്ചഭക്ഷണം കൊണ്ട് വളപ്പിൽ നാരായണൻ റെ വീട്ടിൽ ഏർപ്പാടാക്കി രാത്രി ഭക്ഷണം പുറത്തുനിന്ന് ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പാചകം ചെയ്തു കൊണ്ടുവന്നു. രാത്രിയിൽ വീട്ടിൽ നിഷാന്ത് എഴുതി ടി പി പ്രശാന്ത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശാസ്ത്ര പൂരക്കളിയും അവതരിപ്പിച്ചു പുരുഷന്മാർ എകെജി സെന്ററിൽ ഉം സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ കാർത്യായനിയുടെ വീട്ടിലും താമസിച്ചു. .
 • 22 12 2006ന് ജില്ലാ യുവജനോത്സവം വച്ച് നടന്നപ്പോൾ ട്രോഫി കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയ വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു.
 • 9 9 2007 ആക്ടിവിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ഇന്റെ ഭാഗമായി ഹരിയാന ടീം കാഞ്ഞങ്ങാട് വന്നു. സെപ്റ്റംബർ 10 മുതൽ 14 വരെ അവർ ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായി 15 9ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് മടങ്ങി. യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകർ ഈ പരിപാടിയുമായി സഹകരിച്ചു.
 • 19 8 2018 കടലാടിപ്പാറ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നടത്തിയ ജനകീയ കൺവൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തു.
 • 5 4 2009 ന് വാനമ്പാടികൾ കലാജാഥ സ്വീകരണം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു 10 5 ഒമ്പതിന് ഏകദിന പുസ്തക പ്രചരണം നടത്തി.
 • 24 9 13 നു യൂണിറ്റി യോഗം ചേർന്ന് ജില്ലയെ അറിയാൻ പഠനയാത്ര നടത്തി. പരിശുദ്ധ പ്രവർത്തകരും കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു 17 മുതിർന്നവരും 6 കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു. മഞ്ചേശ്വരം കടപ്പുറം അനന്തപുരം , പൊസഡി ഗുംപെ, കണ്ണു തീർത്ഥം, ആന ബാഗില്, ജൈന മതസ്ഥരുടെ വിഹാരങ്ങൾ, തുടങ്ങി നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ത വ്യ അനുഭവമായി മൂന്ന് നാല് ദിവസം തുടർച്ചയായി യാത്ര ചെയ്താലേ കാസർഗോഡ് ജില്ലയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകൂ. പി മുരളി മാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ കാർത്തിയായിനി, കെ വാസു പ്രവീണ ടീച്ചർ നിഷാന്ത് ഷാജി സീ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
 • 24 2.15. നാട്ടുപച്ച കലാജാഥ രാത്രി സ്വീകരണ കേന്ദ്രം ജോളി യൂത്ത് സെന്ററിൽ ഒരുക്കി ജാതകങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വീട്ടിലും പുരുഷന്മാർ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ പി പ്രശാന്ത് ടി പി രാജേഷ് നിഷാന്ത് എന്നിവരുടെ വീടുകളിലും താമസിച്ചു പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതഭക്ഷണവും അതിനു ശേഷം അടുത്ത സ്വീകരണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് പോയി.
 • 20 2 2016 കേരളം മണ്ണും മനസ്സും കലാജാഥ വെള്ളിക്കോത്ത് സ്കൂളിൽ നടന്നു.
 • 7 2 17 കലാജാഥ സ്വീകരണം നടത്തി 846 രൂപയുടെ പുസ്തകം പ്രചരിപ്പിച്ചു പി എം, വിടി. കെ, കെ വാസു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
 • 19 2 2019 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക്, നാം ജനങ്ങൾ, കലജാഥാ വെള്ളിക്കോത്ത് വില്ലേജ് ഓഫീസിന് സമീപം പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചു 70 പേർ പങ്കെടുത്തു. അനുബന്ധ പരിപാടിയായി പാഠം ഒന്ന് ആർത്തവം ക്ലാസ്സും നടത്തി.
 • 1.2.20ന് ആരാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ശാസ്ത്ര കലാജാഥ മടിയൻ ജംഗ്ഷനിൽ നടത്തി. 27000 120 രൂപയുടെ പുസ്തക പ്രചരണം വിവിധ സ്കൂളുകളിലായി നടത്തി.

വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

ആദ്യകാലം മുതൽക്കുതന്നെ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1978 ലെ വിദ്യാഭ്യാസ ജാഥ തുടങ്ങിയത് തന്നെ വെള്ളിക്കോത്ത് വെച്ചായിരുന്നു. അതുപോലെ പുസ്തക പ്രചരണം ശാസ്ത്രകലാജാഥ എന്നിവയ്ക്കും വേദിയായിട്ടുണ്ട്. ജാഥാംഗങ്ങൾ അന്ന് നീല മുണ്ട് ഉടുത്തത് 27.9.2003ഇൽ അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം വെള്ളിക്കോത്ത് സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടത്തി. 2004 ജനുവരി 10 11 തീയതികളിൽ ബേക്കൽ സബ്ജില്ലാ വിജ്ഞാനോത്സവം എൽ പി യുപി തലം ജോലി യൂത്ത് സെന്ററിൽ വച്ച് നടന്നു.

 2007 മെയ് 3 4 5 തീയതികളിൽ നടന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കാൽനടജാഥ, തൃക്കരിപ്പൂർ നടക്കാവിൽ വെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും കാസർഗോഡ് സമാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ ജാഥയിൽ പി മുരളി മാഷ് വീട്ടിൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
25 4 2008 കാഞ്ഞങ്ങാട് മേഖലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ ജാഥ വെള്ളിക്കോത്ത് സ്വീകരണംനൽകി. രാവിലെ 10 മണിക്ക് രാവണേശ്വരം മുതലാണ് യഥാർഥ ആരംഭിച്ചത് യുടെ ഉദ്ഘാടനം ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ നിർവഹിച്ചു. അധ്യക്ഷൻ പി മുരളി മാസ്റ്ററും നന്ദി പ്രകാശനം വീട്ടിൽ കാർത്തിയായിനി യും നിർവഹിച്ചു. തുടർന്ന് ചാലിങ്കാൽ പുല്ലൂര് വേലേശ്വരം വെള്ളിക്കോത്ത്, കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്തി വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് സമാപിച്ചു. വിഎസ് ബാബു മാസ്റ്റർ എന്നെ ദാമോദരൻ ജിതിൻ രാജ് സുനിൽ മാടക്കാൽ, എം രമേശൻ, സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ ചാലിങ്കാൽ തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്തു.
2008 നവംബർ 15 16 തീയതികളിൽ ബേക്കൽ ജില്ലകളുടെ വിജ്ഞാനോത്സവം ഒന്നിച്ച് സ്കൂളിൽ വച്ച് നടത്തി.
22 12 12 ന് അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം ജിഎച്ച്എസ്എസ് രാവണേശ്വരം വച്ച് നടന്നു പങ്കാളിത്തം എൽപി 19, യുപി 24, ഹൈസ്കൂൾ നാല്, ആകെ 47 കുട്ടികൾ, ടീച്ചർമാർ 8, രക്ഷിതാക്കൾ ഏഴ്, സ്റ്റാഫ് 2, കെ വാസു വീട്ടിൽ കാർത്തിയായിനി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

2 11 2013 അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം മുച്ചിലോട്ട് ജിഎൽപി സ്കൂളിൽ വച്ച് നടന്നു.

2016ലെ വിജ്ഞാനോത്സവം ഒക്ടോബർ മാസം പത്താം തീയതി വെള്ളിക്കോത്ത് സ്കൂളിൽ വച്ച് നടന്നു.
12 1 2019 ബേക്കൽ സബ്ജില്ലാ വിജ്ഞാനോത്സവം വെള്ളിക്കോത്ത് ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്നു.
164 കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു, 14 അധ്യാപകർ 6 പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പങ്കെടുത്തു.
24 9 2019 അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് തല വിജ്ഞാനോത്സവം സംഘാടകസമിതി യുപിസ്കൂൾ മാണിക്കോത്ത് ചേർന്നു. 28 9 19 ന് വിജ്ഞാനോത്സവം മാണിക്കോത്ത് വെച്ച് നടന്നു. വളരെ നല്ല സഹകരണമാണ് സ്കൂൾ പിടിഎയും സ്കൂൾ സ്റ്റാഫിനെയും ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഹെഡ്മാസ്റ്റർ ശ്രീ. രാമചന്ദ്രൻ മാസ്റ്ററുടെ സേവനം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ്. യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സുഗതൻ മാസ്റ്റർ കെ. വാസു, വി. ടി. Karthiayani എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

പരിസര രംഗത്തെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു 1984 ഇൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച വന സംരക്ഷണ ജാഥ ആദ്യദിവസത്തെ സമാപന കേന്ദ്രമായിരുന്നു വെള്ളിക്കോത്ത്. യഥാ സംഘാടനത്തിന് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ നാരായണ ബെഡ് പവിത്രൻ പി മുരളീധരൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കാസർഗോഡ് മേഖലാ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന p. Gangadharan നേതൃത്വപരമായ പങ്ക് വഹിച്ചിരുന്നു  1984  ഭോപ്പാൽ വിഷവാതക ദുരന്തത്തിന് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടത്തി പൊതുയോഗവും പ്രതിഷേധപ്രകടനവും ലഘുലേഖ വിതരണവും ഭോപ്പാൽ കൂട്ടക്കൊലക്ക് കാരണമായ യൂണിയൻ കാർബൈഡ് ഉത്പന്നമായ എവറെഡി ബാറ്ററി ബഹിഷ്കരണത്തിന് ആഹ്വാനം നടത്തി പരിപാടി ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.
2002 അമ്പലത്തറ വച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട കാൽനട ജാഥയ്ക്ക് sambar 15ന്. സ്വീകരണം നൽകി.
20 6 2003 നടന്ന തീരദേശ സംരക്ഷണ ജാഥക്ക് ഉഴവൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി മുരളീധരൻ ഗോപാലൻ അടക്കം 20 പേർ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തു.
2 12 2006 ന് കോട്ടച്ചേരിയിൽ നടന്ന തണൽ മരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ നടത്തിയ ഉപവാസത്തിലും 19 8 2008 കടലാടിപ്പാറ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി നടന്ന ജനകീയ കൺവെൻഷനും, 2006 2007 ലെ മൂന്നാംകടവ് യാത്രയിലും,  11 5 2007 ലെ പുല്ലൂർ കുന്നിടിക്കലിനെതിരെ നടത്തിയ പരിസര ജാഥയിൽ വീട്ടി കാർത്ത്യായനി പി മുരളീധരൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
2012 നവംബർ 13 കൂടംകുളം ആണവനിലയത്തിനെതിരെ ഒപ്പുശേഖരണം നടത്തി.
2013 മാർച്ച് 29ന് ഗേറ്റ് കൊണ്ടുവെച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്താരിപ്പുഴ പഠനയാത്ര യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ അടക്കം 28 പേർ പങ്കെടുത്തു ഉച്ചഭക്ഷണം പി മുരളി മാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. ആദ്യ ദിവസം യാത്ര പുല്ലൂർ പാലത്തിൽ വച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായി കണ്ടെത്തിയ കാര്യം ചിത്താരി പുഴയിൽ അറവു മാലിന്യങ്ങൾ വലിയ ചാക്കു കെട്ടുകളായി ചിത്താരി പുഴയിൽ തള്ളുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടതാണ്. 
2013 ജൂലൈ 15ന് കൂടംകുളം ആണവനിലയം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് എതിരെ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ യൂണിറ്റ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.
8 2 2016 ന് പരിസരമലിനീകരണം തടയുന്നതിനായി കാസർഗോഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്ത് നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ശേഖരിച്ചു കൈമാറാൻ തീരുമാനിച്ചു 200 നോട്ടീസ് അച്ചടിച്ച വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്തു അത് ഇന്ന് വരെ തുടർച്ചയായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം ശേഖരിച്ച് കൈമാറി വരുന്നു.
2017 ജൂൺ 5 പരിസ്ഥിതി ദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നും വനവൽക്കരണത്തിന് ആയി ഉത്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്ന 200 വൃക്ഷത്തൈകൾ ശേഖരിച്ച് ജോളി യൂത്ത് സെന്ററിൽ എത്തിക്കുകയും അവിടെനിന്ന് ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂണിറ്റ് പരിഷത്ത് യൂണിറ്റ് കൂടിച്ചേർന്ന് വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്തു യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി സുഗതൻ, വീട്ടിൽ കാർത്ത്യായനി എം ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ പി മുരളി മാസ്റ്റർ ഡിവൈഎഫ്ഐ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷ് അരുൺകുമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
25 4 2007 നും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും യൂണിറ്റ് പരിധിയിൽ മൂന്നു വീടുകളിൽ കിണർ റീചാർജിങ് സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു. അതിനെ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ മാസ്റ്റർ എം ഗോപാലൻ മാഷ് കെ വാസു എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
13 5 2017 മരം അറിവ് ജലം അറിവ് പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നീലേശ്വരം യൂണിറ്റിന് നേതൃത്വത്തിൽ മന്നംപുറത്ത് കാവിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ 6 യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകരും ഏഴ് കുട്ടികളും പങ്കെടുത്തു. കാവിലെ ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ വിശദമായ ക്ലാസെടുത്തു ചന്ദ്രശേഖരൻ മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നീലേശ്വരം യൂണിറ്റിലെ നിരവധി പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു. തുടർന്ന് തൈക്കടപ്പുറം സന്ദർശിച്ച നെയ്തൽ ആമ വളർത്തു കേന്ദ്രവും pulimuttum സന്ദർശിച്ചു.
ലോക പരിസര ദിനം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പച്ചത്തുരുത്ത് നിർമ്മിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ 2021 ജൂൺ 4,5, തീയതികളിൽ പഞ്ചായത്തിൽനിന്നും 85 ശേഖരിച്ചു അവ വെള്ളിക്കോത്ത്കാർ കുഴി രാമഗിരി കാറ്റാടി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നട്ടു. സുഗതൻ മാസ്റ്റർ, വീട്ടിൽ കാർത്തിയായിനി സുധീഷ് രഞ്ജിത്ത് ശ്രീജിത്ത് കണ്ണികുളങ്ങര ശശി കാരിക്കുഴി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വൃക്ഷ തൈകൾക്കു കെട്ടാനും തീരുമാനിച്ചു.

വൃക്ഷ തൈകൾക്കു ചുറ്റും കമ്പിവല കൂടാതെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാവുങ്കാൽ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്യുന്ന തൈകൾ ശേഖരിച്ച പ്രവർത്തകർക്ക് വിതരണംചെയ്തു. സുഗതൻ മാസ്റ്റർ വി ടി കാർത്ത്യായനി, സുധീഷ്, രഞ്ജിത്ത്, ദിനേശൻ, ശശി, എം പി നാരായണൻ , രാജൻ മാസ്റ്റർ, ബാലകൃഷ്ണൻ, ബിന്ദു തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റ് വാർഷിക സമ്മേളന തീരുമാനപ്രകാരം പുഴ മലിനീകരണം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു 2021 ജൂൺ 25ന് madiyanile cherichil പാലത്തിനു താഴെയായി കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. പുല്ലൂർ തോട്ടിലെ വെള്ളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് അതിയാമ്പൂർ തോട്ടിലെ വെള്ളം ഇരുണ്ട നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അതിയാമ്പൂർ തോട്ടിലെ മലിനീകരണം പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ചിത്താരി പുഴയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു.
ചാമുണ്ഡിക്കുന്ന് കിഴക്ക് കോട്ട പാലത്തിനടിയിലെ മാലിന്യ നിക്ഷേപവും, കൊടക്കാട് പാലത്തിനടിയിലെ മാലിന്യ നിക്ഷേപവും കണ്ടു ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി പഞ്ചായത്തിൽ നിവേദനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. 
2021 ജൂൺ 28 ന് റോഡിന്റെ മലിനീകരണം പഠിക്കാനായി യാത്രതിരിച്ചു. കാരാട്ട് വയലിനെ തെക്കുഭാഗത്ത് പുതിയ കോട്ടയിൽ നിന്നും വരുന്ന മലിനജലം വിവിധ വീടുകളിൽ നിന്ന് ചാലിലേക്ക് നേരിട്ടു ഒഴുകുന്നത് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തി. ഈ ദ്രവ മാലിന്യം ജലസേചന കനാലിലൂടെ ഒഴുകി പുതിയ കോട്ടയിൽ നിന്ന് വടക്കു ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന മറ്റൊരു തോട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. പെൻഷൻ ഭവൻ റെ തെക്കുകിഴക്കുഭാഗത്തായി പ്രധാന റോഡിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഈ മലിനജലം ഇരുണ്ട നിറത്തിലാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭവൻ യൂണിറ്റിനെ പരിധിയിലാണ് ഈ പ്രദേശം വരുന്നത്. കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയും അജാനൂർ പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി പരിഹരിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇത്.

ലിംഗ തുല്യതാ സമീപനം

സംസ്ഥാന ജില്ല ജെൻഡർ വിഷയ സമിതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ യൂണിറ്റിലും നടന്നിട്ടുണ്ട്. ലിംഗ തുല്യതാ സമീപനവും ശാസ്ത്രബോധവും ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റ് വനിതാ രംഗത്ത് ഇടപെടാൻ തുടങ്ങിയത് കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റ് രൂപീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ്. വെട്ടേറ്റ രണ്ട് രണ്ടായിരത്തിഒന്നിൽ ഐശ്വര്യ കുടുംബശ്രീ രൂപീകരിച്ചത് പരിഷത്ത് യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു. 18 2 2001 ഇൽ മടിയൻ സ്വയംസഹായ സംഘവും, രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ ചേറ്റുകുണ്ട് സ്വയംസഹായ സംഘം രൂപീകരിക്കാൻ നേതൃത്വം നൽകി. പിന്നീട് ഇതെല്ലാം കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ ആയി മാറി. അക്കാലത്ത് അജാനൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന സംഘങ്ങളെ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.

28 2 2009 ന് വെള്ളിക്കോത്ത് ഹൈസ്കൂളിൽ അജാനൂർ പഞ്ചായത്ത് നേതൃത്വത്തിൽ വനിതാ സംഗമം നടന്നിരുന്നു പങ്കെടുത്ത ആ പരിപാടിയിൽ പരിഷത്ത് യൂണിറ്റ് സജീവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി. 8 3 2003 ലോക വനിതാദിനാചരണ ത്തിന്റെ ഭാഗമായി പരിപാടി നടന്നു കൂടാതെ കാറ്റാടി യൂണിറ്റിൽ വനിതാ ദിനാചരണം വി. ടി. Karthiayani ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 
2006 ഓഗസ്റ്റ് 19 20 തീയതികളിൽ കോഴിക്കോട് നന്മണ്ടയിൽ നന്മണ്ട സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന വനിതാ ശിൽപ്പശാലയിൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും അഞ്ച് വനിതകളെ

പങ്കെടുപ്പുച്ചിരുന്നു.

1 2 2013 ചേർന്ന കമ്മിറ്റി തീരുമാനപ്രകാരം വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സമദ് വിജ്ഞാനോത്സവ ങ്ങൾ നിർഭയ ക്യാമ്പുകൾ നടത്തി. 2 2 13 ന് പിലിക്കോട് പടുവളം, 2.3.13ന് നീലേശ്വരം ഇഎംഎസ് പഠനകേന്ദ്രം പടിഞ്ഞാറ്റംകൊഴുവൽ, 6 2 13ന് അജാനൂർ സിഡിഎസ്, 7 2 13 പീലിക്കോട് കരക്കക്കാവ് ഓഡിറ്റോറിയം എന്നിവയിൽ പരിപാടി നടന്നു. 17 3 13 നടന്ന പ്രേമ വിവാഹവും മതേതര സമൂഹവും എന്ന സെമിനാറിൽ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തു. അഡ്വക്കേറ്റ് ടി കെ സുധാകരൻ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എംജി മല്ലിക അഡ്വക്കറ്റ് സുരേഷ് രാജേന്ദ്ര കുമാർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. 
20 3 2013 പെൺകുട്ടികൾക്ക് കരാട്ടെ പരിശീലനം നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ഭാഗമായി ശാന്തി കലാ മന്ദിരത്തിൽ വച്ച് സ്വാഗത സംഘം ചേർന്ന്. ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് വിശ്വനാഥനെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലബ്ബ് ഭാരവാഹികളും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എസ് ബാബുവിനെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുത്തു. കരാട്ടെ പരിശീലകൻ ശ്രീ മധു കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. ജിഎൽപി സ്കൂൾ മുച്ചിലോട്ട് വെച്ച് പരിശീലനം നടത്താൻ തീരുമാനമായി.
2 4 13 മുതൽ 5 10 13 വരെ ആറുമാസം തുടർച്ചയായി എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പരിശീലന നടന്നോ 38 പെൺകുട്ടികൾ പങ്കെടുത്തു. സമാപനയോഗം മുച്ചിലോട്ട് സ്കൂളിൽ നടന്നു യൂണിറ്റ് മേഖല ഭാരവാഹികളും കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കളും പങ്കെടുത്തു ചന്ദ്രശേഖരൻ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ആറുമാസം തുടർച്ചയായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയ കുട്ടികളെയും പരിശീലനം നൽകിയ അധ്യാപകൻ ശ്രീ മധുവിനെയും അനുമോദിച്ചു. ക്യാമ്പ് കൺവീനർ ശ്രീമതി വീട്ടി കാർത്തിയായിനി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിശീലനം കിട്ടിയ കുട്ടികളിൽ പലരും തുടർന്നും പരിശീലനം നടത്താൻ സന്നദ്ധമായി ജില്ലാ സംസ്ഥാന തലത്തിലും അഖിലേന്ത്യാ തലത്തിലും സമ്മാനിതനായ വർ ഈ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു.
2014ലെ ഉദിനൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ കുട്ടികളുടെ കരാട്ടെ വൈദഗ്ധ്യം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു എങ്കിലും അവിചാരിതമായ കാരണത്താൽ പരിപാടി നടത്താൻ പറ്റാത്തതിൽ വലിയ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2014 മാർച്ചിൽ രാത്രി ഞങ്ങൾക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി കൊണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് മാന്തോപ്പ് മൈതാനിയിൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നടന്ന പരിപാടിയിൽ യൂണിറ്റിനെ പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാന വനിതാ കൺവീനർ ശാന്തകുമാരി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എസ് ബാബു മാഷ് മാഷ് തുടങ്ങി നിരവധി പേർ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തി തങ്ങൾക്ക് പുറമേ ജില്ലാ കുടുംബശ്രീ മിഷൻ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു. അധികം. 50 സ്ത്രീകളും 10 പുരുഷന്മാരും പങ്കാളികളായി. 
19 2 19ന് നാം ജനങ്ങൾ കലാജാഥ യുടെ അനുബന്ധ പരിപാടിയായി പാഠം ഒന്ന് ആർത്തവം ക്ലാസ്സ് കുടുംബശ്രീ ഹാളിൽ നടത്തി. ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ശ്രീ c.മധുസൂദനൻ ക്ലാസ്സെടുത്തു. 60 സ്ത്രീകൾ പങ്കെടുത്തു. 5 8 21ന് ചേർന്ന് ജില്ല ജെൻഡർ വിഷയ സമിതി കലാ സംസ്കാരം കമ്മിറ്റികളുടെ സംയുക്ത യോഗ തീരുമാനപ്രകാരം 15 8 21ന് വെള്ളിക്കോത്ത് chalunga അമ്പലത്തറ 3 യൂണിറ്റുകളുടെ സംയുക്ത യോഗം ചേർന്നു. ആഗസ്റ്റ് 18 19 20 21 തിയ്യതികളിലായി ഓൺലൈനായി സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി ഭൂമിക എന്ന പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കുകയും വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റിൽനിന്നും 12 സ്ത്രീകൾ പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

1980 90 കാലഘട്ടത്തിൽ ചൂടാറാപ്പെട്ടി പ്രചരണം യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായി നടത്തിയിരുന്നു പി മുരളി മാഷുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൂടാറാപ്പെട്ടി നിരത്തിവെച്ച് അതിന്റെ പ്രയോഗ സാധ്യതകൾ വളരെ വിശദമായി വിവരിച്ചത് ഇന്നും മനസ്സിലുണ്ട്.

ഊർജ്ജ ലാഭത്തിനായി വിറകിനെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുക അതുവഴി കാടിന്റെ നാശം കുറക്കുക സാമ്പത്തികലാഭം ഓരോ കുടുംബത്തിനും ഉറപ്പാക്കുക എന്ന വിപുലമായ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ പരിഷത്ത് അടുപ്പുകൾ 1980 85 കാലത്ത് വ്യാപകമായി സ്ഥാപിക്കാൻ പരിഷത്ത് പ്രവർത്തകർ മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളിക്കോത്ത് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിരവധി വീടുകളിൽ പരിഷത്ത് അടുപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ച ഇന്നും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഉണ്ട് വീടുകൾ പുതുക്കി പണിയുന്നത് വരെയും പരിഷത്ത് അടുപ്പുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്

 1. 5 9 2002 ന് നടന്ന ശ്വരം കാറ്റാടി മടിയൻ യൂണിറ്റുകളിൽ പ്രചരണവും രാഷ്ട്രീയവും വിഷയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
 2. 25 11 2012 ന് അടോട്ട് ന്യൂ സ്റ്റാർ ക്ലബ്ബിൽ വച്ച് നടന്ന സോപ്പ് പരിശീലനത്തിൽ 18 പേർ പങ്കെടുത്തു വീട്ടി. ഗിരിജ, വി. വി. ഉഷ, വി. ടി. കാർത്ത്യായനി, സജിത് കുമാർ സജിത കുമാരി, തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.
 3. 2013 ഫെബ്രുവരി 14 19 27 തീയതികളിൽ യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്തെ 39 ചൂടാറാ പട്ടികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു മാസ്റ്ററുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിപാടി നല്ല വിജയ മായിരുന്നു.
 4. മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്ത് നൂതന സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ irtc വികസിപ്പിച്ച ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ p.മുരളീധരൻ, വി. ടി. കാർത്ത്യായനി, എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ യൂണിറ്റ് പരിധിയിൽ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് 12 12 2013 മുതൽ 1 2013 വരെ യൂണിറ്റ് പ്രദേശത്ത് 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിച്ച പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
 5. 6 4 2015 ന് നടന്ന യൂണിറ്റ് വാർഷിക ത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളിക്കോത്ത് പ്രദേശത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കെഎസ്ഇബി മാവുങ്കാൽ ഇനോട് പ്രമേയത്തിലൂടെ അഭ്യർത്ഥിച്ചു പ്രത്യേകം നിവേദനം തയ്യാറാക്കി കെഎസ്ഇബി അധികൃതർക്ക് നേരിട്ട് നൽകി.
 6. 2019 ജനുവരിയിൽ ബിപിസി ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രചാരണത്തിന് ഭാഗമായി കമ്മ്യൂണിറ്റി കൗൺസിലർ ശ്രീമതി പ്രിയ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അജാനൂർ സിഡിഎസ് യിൽ നടന്ന സോപ്പ് പരിശീലനത്തിൽ കാർത്ത്യായനി. വി. ടി. പരിശീലനം നൽകി.
 7. 25ലധികം വനിതകൾ പങ്കെടുത്തു അതിനെ തുടർന്ന് തുടങ്ങിയ സോപ്പ് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്.
 8. 23 8 21ന് പി പി സി ചലഞ്ചിന് ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം വെള്ളിക്കോത്ത് യൂണിറ്റിൽ നടന്നു. യൂണിറ്റ് അംഗം രാധാകൃഷ്ണനെ വീട്ടിൽ പി പി സി ഉത്പന്നങ്ങൾ കൈമാറിക്കൊണ്ട് ശ്രീമതി ശോഭ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അവർകൾ നിർവഹിച്ചു.
 9. ജില്ലാ ട്രഷറർ പി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, കാർത്ത്യായനി വീട്ടി, സുഗതൻ ദേവി ദിനേശൻ, ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ, വികസന സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ശ്രീമതി മീനാ, ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി കൃഷ്ണൻ, സിഡിഎസ് ചെയർപേഴ്സൺ, rethnakumari, രോഹിണി മടിയൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
 10. 31 8 21ന് യൂണിറ്റിൽ ഊർജ്ജ വണ്ടി പ്രയാണം നടന്നു. 28 ചൂടാറാപ്പെട്ടി, 5 ബയോബിൻ, 24kitchen ബിൻ എന്നിവ വിതരണം ചെയ്തു. 11 21 4 ചൂടാറാപ്പെട്ടി ഒരു ബയോബിൻ എന്നിവ കൂടി വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പി പി സി ഉൽപ്പന്ന പ്രചാരണം തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ പരിഷത്ത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സ്വയം ഉപയോഗിക്കാനും അവ പ്രചരിപ്പിക്കാനും യൂണിറ്റിലെ മുതിർന്ന പ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്.

ബാലവേദി പ്രവർത്തനങ്ങൾ

2001 രണ്ടു വർഷം മുതൽ യൂണിറ്റിന് കീഴിൽ ബാലവേദി പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ 25 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് എഴുപതിലധികം കുട്ടികളായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു. ജോളി യൂത്ത് സെന്ററിൽ വെച്ച് നടന്ന പരിപാടിയിൽ രാവണേശ്വരം സ്കൂളിലെ തമ്പാൻ മാസ്റ്റർ, പ്രവിരാജ് പാടി, സുകുമാരൻ ഇയ്യക്കാട്, മനീഷ് തൃക്കരിപ്പൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

2002 മെയ് 25 26 തീയതികളിൽ രാവണേശ്വരം നടന്ന സർഗോത്സവത്തിന്റെ അതിന്റെ ഭാഗമായി 16 5 2017 നടന്ന ജ്യോതിഷവും ജ്യോതിശാസ്ത്രവും ക്ലാസ്സ് പ്രൊഫസർ എം ഗോപാലൻ മാസ്റ്റർ, ശശിധരൻ അടിയോടി എന്നിവർ കൈകാര്യം ചെയ്തു. വെള്ളിക്കോത്ത് ബാലവേദി യിലെ കുട്ടികൾ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു 19 5 2002 ന് ഏകദിന പുസ്തക പ്രചരണം നടത്തി. 2003 ഏപ്രിൽ 3 4 5 തീയതികളിൽ ബാലവേദി മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനം നടത്തി 75 ലധികം കുട്ടികൾ അംഗങ്ങളായി. തുടർന്ന് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും ഞായറാഴ്ച ദിവസം ബാലവേദി കുട്ടികൾ ഒത്തുചേർന്നു പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഓരോ അച്ഛാ ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ചുമതല നൽകി. മൊത്തത്തിലുള്ള ചുമതല ബാലവേദി കൺവീനർ.

2004 മെയ് 23 24 25 തീയതികളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന അഖിലേന്ത്യ ബാലോത്സവം പരിപാടിയിൽ, അന്യസംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും വന്ന 40 കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വ്യാഴാഴ്ചത്തെ വെച്ച് നടത്തിയ ഉത്സവത്തിൽ യൂണിറ്റിലെ കുട്ടികളെക്കൂടി

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=വെള്ളിക്കോത്ത്_യൂണിറ്റ്&oldid=11084" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്