സംവാദം:ഗാന്ധി നാടകയാത്ര

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരിപാടിയുടെ പേര് അന്തിമമായി ഗാന്ധി നാടകയാത്ര എന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? പേര് ഇപ്പഴേ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. CMMurali 01:26, 28 നവംബർ 2013 (UTC)

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=സംവാദം:ഗാന്ധി_നാടകയാത്ര&oldid=3527" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്