വർഗ്ഗം:കൊല്ലം ജില്ലാകമ്മറ്റി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
19:52, 1 ഒക്ടോബർ 2013-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- സുജിത്ത് (സംവാദം | സംഭാവനകൾ) ('കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള മേഖലകള...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

കൊല്ലം ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ കീഴിലുള്ള മേഖലകളും യൂണിറ്റുകളും

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ താളുകളോ പ്രമാണങ്ങളോ ഇല്ല.