ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Jyothitagore

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

വ്യക്തിഗത വിവരം

ജ്യോതീ, വ്യക്തിഗതവിവരങ്ങൾ ഉപയോക്തൃതാളിൽ ആണ് എഴുതേണ്ടത്. ആ താളിന്റെ സംവാദ താളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് താങ്കളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള ഇടം ആണ്. --Adv.tksujith 07:03, 10 ജൂൺ 2012 (BST)

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=ഉപയോക്താവിന്റെ_സംവാദം:Jyothitagore&oldid=594" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്