കാസർഗോഡ് മേഖല

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Viswa Manavan KSSP Logo 1.jpg
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് കാസർഗോഡ് മേഖല
പ്രസിഡന്റ് : രതീഷ് കോളിയടുക്കം
സെക്രട്ടറി :ബി. അശോകൻ
ട്രഷറർ : വിനോദ് കുമാർ പി
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് :
പഞ്ചായത്തുകൾ :
യൂണിറ്റുകൾ :കുറ്റിക്കോൽ, ബേത്തൂർപാറ, പുണ്ടൂർ, ശങ്കരംപാടി, പെരുമ്പള, ചൗക്കി, കാറഡുക്ക, ഇരിയണ്ണി, കൊളത്തൂർ, കുണ്ടംകുഴി, മുന്നാട്
കാസർഗോഡ് ജില്ല കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്


 1. കുറ്റിക്കോൽ
 2. ബേത്തൂർപാറ
 3. പുണ്ടൂർ
 4. ശങ്കരംപാടി
 5. പെരുമ്പള
 6. ചൗക്കി
 7. കാറഡുക്ക
 8. ഇരിയണ്ണി
 9. കൊളത്തൂർ
 10. കുണ്ടംകുഴി
 11. മുന്നാട്
 12. കോളിയടുക്കം
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കാസർഗോഡ്_മേഖല&oldid=10763" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്