മുൻ ഭാരവാഹികൾ‍‍‍‍‍

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

പരിഷത്തിന്റെ മുൻഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക വർഷം തിരിച്ച് ചുവടെ.

2016-2017

പ്രസിഡന്റ് ഡോ: കെ പി അരവിന്ദൻ
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 1 ബി. രമേഷ്
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 2 എൻ ശാന്തകുമാരി
ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി മുരളീധരൻ
സെക്രട്ടറി 1 എ. എം. ബാലകൃഷ്ണൻ
സെക്രട്ടറി 2 ടി.കെ. മീരാഭായി
സെക്രട്ടറി 3 ജോജി കൂട്ടുമ്മേൽ
ട്രഷറർ കെ. വി. സാബു

2015-2016

പ്രസിഡന്റ് ഡോ: കെ പി അരവിന്ദൻ
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 1 പി.വി.ദിവാകരൻ
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 2 എൻ ശാന്തകുമാരി
ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി മുരളീധരൻ
സെക്രട്ടറി 1 എ. എം. ബാലകൃഷ്ണൻ
സെക്രട്ടറി 2 കെ. വി. സാബു
സെക്രട്ടറി 3 ജോജി കൂട്ടുമ്മേൽ
ട്രഷറർ പി. കെ. നാരായണൻ

2014-2015

പ്രസിഡന്റ് ഡോ: എൻ. കെ. ശശിധരൻ പിള്ള
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 1 ടി.പി.ശ്രീശങ്കർ
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 2 ഡോ ടി കെ ആനന്ദി
ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.വി.ശ്രീനിവാസൻ
സെക്രട്ടറി 1 പി വി ദിവാകരൻ
സെക്രട്ടറി 2 കെ വി സാബു
സെക്രട്ടറി 3 പി ഗോപകുമാർ
ട്രഷറർ പി. കെ. നാരായണൻ

2013-2014

പ്രസിഡന്റ് ഡോ: എൻ. കെ. ശശിധരൻ പിള്ള
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 1 ടി.പി.ശ്രീശങ്കർ
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 2 ഡോ ടി കെ ആനന്ദി
ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.വി.ശ്രീനിവാസൻ
സെക്രട്ടറി 1 പി വി ദിവാകരൻ
സെക്രട്ടറി 2 പി രാധാകൃഷ്ണൻ
സെക്രട്ടറി 3 പി ഗോപകുമാർ
ട്രഷറർ പി. കെ. നാരായണൻ

2012-2013

പ്രസിഡന്റ് കെ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 1 ടി കെ മീരാഭായ്
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 2 ഡോ എൻ കെ ശശിധരൻ
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ ദേവരാജൻ
സെക്രട്ടറി 1 വി.വി.ശ്രീനിവാസൻ
സെക്രട്ടറി 2 പി രാധാകൃഷ്ണൻ
സെക്രട്ടറി 3 പി വി വിനോദ്
ട്രഷറർ വി ജി ഗോപിനാഥ്

2011-2012

പ്രസിഡന്റ് കെ ടി രാധാകൃഷ്ണൻ
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 1 ടി കെ ദേവരാജൻ
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 2 ടി കെ മീരാഭായ്
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി പി ശ്രീശങ്കർ
സെക്രട്ടറി 1 വി.വി.ശ്രീനിവാസൻ
സെക്രട്ടറി 2 കെ വി സാബു
സെക്രട്ടറി 3 ജി രാജശേഖരൻ
ട്രഷറർ പി വി വിനോദ്

2010 -2011

പ്രസിഡന്റ് കാവുമ്പായി ബാലകൃഷ്ണൻ
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 1 കെ എം മല്ലിക
വൈസ്‌പ്രസിഡന്റ് 2 ഡോ കെ വിജയകുമാർ
ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി പി ശ്രീശങ്കർ
സെക്രട്ടറി 1 പി വി സന്തോഷ്
സെക്രട്ടറി 2 പി എ തങ്കച്ചൻ
സെക്രട്ടറി 3 ജി രാജശേഖരൻ
ട്രഷറർ പി വി വിനോദ്
"https://wiki.kssp.in/index.php?title=മുൻ_ഭാരവാഹികൾ‍‍‍‍‍&oldid=6443" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്