കുനിശ്ശേരി

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
06:29, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012-നു ഉണ്ടായിരുന്ന രൂപം സൃഷ്ടിച്ചത്:- Pramod (സംവാദം | സംഭാവനകൾ)
(മാറ്റം) ←പഴയ രൂപം | ഇപ്പോഴുള്ള രൂപം (മാറ്റം) | പുതിയ രൂപം→ (മാറ്റം)

പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തുർ മേഖലയിലെ ഒരു യൂണീറ്റ് ആണൂ കുനിശ്ശേരി

"https://wiki.kssp.in/index.php?title=കുനിശ്ശേരി&oldid=1057" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്