ഫലകം:പ്രധാനതാൾ-പ്രധാനവിവരങ്ങൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ
പ്രസിഡന്റ് എ.പി.മുരളീധരൻ
ജനറൽ. സെക്രട്ടറി കെ.രാധൻ
ട്രഷറർ സന്തോഷ് ഏറത്ത്
സ്ഥാപിത വർഷം 1962 സെപ്തംബർ 10
ജന്മസ്ഥലം ദേവഗിരി കോളേജ്, കോഴിക്കോട്
വിലാസം പരിസരകേന്ദ്രം, പരിഷത്ത് ലെയിൻ,
കേരളവർമ്മ കോളേജിന് സമീപം, തൃശ്ശൂർ 680 004
ഫോൺ +91 487 2381344
ഇ-മെയിൽ gskssp at gmail dot com
വെബ്‍സൈറ്റ് http://kssp.in/
മുൻ ഭാരവാഹികൾ‍‍‍‍‍