ഏറ്റവുമധികം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. എറണാകുളം‏‎ (363 പതിപ്പുകൾ)
 2. ചെർപ്പുളശ്ശേരി‏‎ (148 പതിപ്പുകൾ)
 3. കൊല്ലം‏‎ (146 പതിപ്പുകൾ)
 4. മൂവാറ്റുപുഴ മേഖല‏‎ (137 പതിപ്പുകൾ)
 5. നമ്മൾ ജനങ്ങൾ - കലാജാഥ - ഫോട്ടോ ഗാലറി‏‎ (129 പതിപ്പുകൾ)
 6. ഗാന്ധി നാടകയാത്ര‏‎ (122 പതിപ്പുകൾ)
 7. പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ‏‎ (98 പതിപ്പുകൾ)
 8. കുമരനെല്ലൂർ യൂണിറ്റ്‏‎ (96 പതിപ്പുകൾ)
 9. പറവൂർ‏‎ (93 പതിപ്പുകൾ)
 10. വയനാട്‏‎ (93 പതിപ്പുകൾ)
 11. മേഖലാപദയാത്രകൾ‏‎ (93 പതിപ്പുകൾ)
 12. ആലപ്പുഴ‏‎ (89 പതിപ്പുകൾ)
 13. പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌‏‎ (67 പതിപ്പുകൾ)
 14. ചെ൪പ്പുളശ്ശേരി‏‎ (66 പതിപ്പുകൾ)
 15. കാസർകോഡ്‏‎ (61 പതിപ്പുകൾ)
 16. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാചരണം‏‎ (58 പതിപ്പുകൾ)
 17. തൃത്താല മേഖല‏‎ (57 പതിപ്പുകൾ)
 18. ഫോട്ടോഗാലറി‏‎ (54 പതിപ്പുകൾ)
 19. സുസ്ഥിരവികസനം സുരക്ഷിതകേരളം - ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ‏‎ (52 പതിപ്പുകൾ)
 20. ജനസംവാദയാത്ര‏‎ (52 പതിപ്പുകൾ)
 21. ജനപക്ഷ ജലനയത്തിനുവേണ്ടി‏‎ (52 പതിപ്പുകൾ)
 22. പാലക്കാട്‏‎ (50 പതിപ്പുകൾ)
 23. പ്രധാന താൾ‏‎ (50 പതിപ്പുകൾ)
 24. സുസ്ഥിരവികസനം സാമൂഹ്യനീതി‏‎ (49 പതിപ്പുകൾ)
 25. സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതി - ഒരു സാങ്കേതിക-പാരിസ്ഥിതിക-സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പഠനം‏‎ (48 പതിപ്പുകൾ)
 26. പരിഷത്ത് സംഘടനയുടെ ചരിത്രം‏‎ (48 പതിപ്പുകൾ)
 27. ഓച്ചിറ മേഖല‏‎ (46 പതിപ്പുകൾ)
 28. പട്ടണക്കാട്‏‎ (45 പതിപ്പുകൾ)
 29. കേരള പഠനം‏‎ (42 പതിപ്പുകൾ)
 30. കണ്ണാടി‏‎ (42 പതിപ്പുകൾ)
 31. നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രകലാജാഥ‏‎ (40 പതിപ്പുകൾ)
 32. സംസ്ഥാന വാഹനജാഥകൾ‏‎ (37 പതിപ്പുകൾ)
 33. ശുക്രസംതരണം 2012‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 34. കേരള അതിവേഗ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അടച്ചുപൂട്ടുക, അതിവേഗറെയിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 35. യുദ്ധം, ഭീകരവാദം, ആഗോളവത്കരണം‏‎ (35 പതിപ്പുകൾ)
 36. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം‏‎ (35 പതിപ്പുകൾ)
 37. ആലുവ‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 38. സംസ്ഥാന ഐ.ടി. ശില്പശാല 2013‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 39. സ്ക്രൈബ്സ് ശില്പശാല 2013‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)
 40. ക്യാമ്പയിൻ ലഘുലേഖ‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)
 41. ദ്വീപ് വികസന പദ്ധതിയും കായൽ പരിസ്ഥിതിയും‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)
 42. ആര്യാട് വടക്ക്‏‎ (32 പതിപ്പുകൾ)
 43. പരിഷദ് ഗീതങ്ങൾ‏‎ (31 പതിപ്പുകൾ)
 44. ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം-പകലും രാത്രിയും‏‎ (30 പതിപ്പുകൾ)
 45. ചാലിയാർ മലിനീകരണം: ഗ്രാസിം വ്യവസായത്തെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക‏‎ (30 പതിപ്പുകൾ)
 46. തൃശ്ശൂർ‏‎ (30 പതിപ്പുകൾ)
 47. വികേന്ദ്രീകൃതാസൂത്രണം (ചർച്ചകൾക്കുളള കുറിപ്പുകൾ)‏‎ (30 പതിപ്പുകൾ)
 48. വീഡിയോകൾ‏‎ (29 പതിപ്പുകൾ)
 49. വേങ്ങാട് മെട്ട‏‎ (29 പതിപ്പുകൾ)
 50. ഐസ് ഓൺ ഐസോൺ‏‎ (28 പതിപ്പുകൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:കൂടുതൽ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്