ഏറ്റവുമധികം തിരുത്തപ്പെട്ട താളുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. എറണാകുളം‏‎ (386 പതിപ്പുകൾ)
 2. കുമരനല്ലൂർ യൂണിറ്റ്‏‎ (209 പതിപ്പുകൾ)
 3. ചെർപ്പുളശ്ശേരി‏‎ (149 പതിപ്പുകൾ)
 4. കൊല്ലം‏‎ (146 പതിപ്പുകൾ)
 5. മൂവാറ്റുപുഴ മേഖല‏‎ (137 പതിപ്പുകൾ)
 6. നമ്മൾ ജനങ്ങൾ - കലാജാഥ - ഫോട്ടോ ഗാലറി‏‎ (129 പതിപ്പുകൾ)
 7. ഗാന്ധി നാടകയാത്ര‏‎ (122 പതിപ്പുകൾ)
 8. തൃത്താല മേഖല‏‎ (113 പതിപ്പുകൾ)
 9. വയനാട്‏‎ (113 പതിപ്പുകൾ)
 10. പരിഷത്ത് ലഘുലേഖകൾ‏‎ (105 പതിപ്പുകൾ)
 11. ആലപ്പുഴ‏‎ (96 പതിപ്പുകൾ)
 12. പറവൂർ‏‎ (93 പതിപ്പുകൾ)
 13. മേഖലാപദയാത്രകൾ‏‎ (93 പതിപ്പുകൾ)
 14. കാസർഗോഡ്‏‎ (91 പതിപ്പുകൾ)
 15. എറണാകുളം (മേഖല)‏‎ (74 പതിപ്പുകൾ)
 16. പശ്ചിമഘട്ട പരിസ്ഥിതി വിദഗ്‌ധ സമിതി റിപ്പോർട്ട്‌‏‎ (67 പതിപ്പുകൾ)
 17. ചെ൪പ്പുളശ്ശേരി‏‎ (66 പതിപ്പുകൾ)
 18. ഇടുക്കി‏‎ (64 പതിപ്പുകൾ)
 19. പിലിക്കോട് യൂണിറ്റ്‏‎ (60 പതിപ്പുകൾ)
 20. സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാചരണം‏‎ (58 പതിപ്പുകൾ)
 21. മടിക്കൈ യൂണിറ്റ്‏‎ (57 പതിപ്പുകൾ)
 22. ഫോട്ടോഗാലറി‏‎ (54 പതിപ്പുകൾ)
 23. സുസ്ഥിരവികസനം സുരക്ഷിതകേരളം - ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ‏‎ (52 പതിപ്പുകൾ)
 24. ജനസംവാദയാത്ര‏‎ (52 പതിപ്പുകൾ)
 25. ജനപക്ഷ ജലനയത്തിനുവേണ്ടി‏‎ (52 പതിപ്പുകൾ)
 26. പട്ടണക്കാട്‏‎ (51 പതിപ്പുകൾ)
 27. പാലക്കാട്‏‎ (50 പതിപ്പുകൾ)
 28. പ്രധാന താൾ‏‎ (50 പതിപ്പുകൾ)
 29. സുസ്ഥിരവികസനം സാമൂഹ്യനീതി‏‎ (49 പതിപ്പുകൾ)
 30. പരിഷത്ത് സംഘടനയുടെ ചരിത്രം‏‎ (48 പതിപ്പുകൾ)
 31. സൈലൻറ് വാലി പദ്ധതി - ഒരു സാങ്കേതിക-പാരിസ്ഥിതിക-സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ പഠനം‏‎ (48 പതിപ്പുകൾ)
 32. ഓച്ചിറ മേഖല‏‎ (46 പതിപ്പുകൾ)
 33. പരപ്പ യൂണിറ്റ്‏‎ (46 പതിപ്പുകൾ)
 34. കബനിഗിരി യൂണിറ്റ്ചരിത്രം‏‎ (46 പതിപ്പുകൾ)
 35. കണ്ണാടി‏‎ (42 പതിപ്പുകൾ)
 36. കേരള പഠനം‏‎ (42 പതിപ്പുകൾ)
 37. കോഴിക്കോട്‏‎ (40 പതിപ്പുകൾ)
 38. നമ്മൾ ജനങ്ങൾ ശാസ്ത്രകലാജാഥ‏‎ (40 പതിപ്പുകൾ)
 39. ആലുവ‏‎ (38 പതിപ്പുകൾ)
 40. സംസ്ഥാന വാഹനജാഥകൾ‏‎ (37 പതിപ്പുകൾ)
 41. ശുക്രസംതരണം 2012‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 42. കേരള അതിവേഗ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ അടച്ചുപൂട്ടുക, അതിവേഗറെയിൽ പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുക‏‎ (36 പതിപ്പുകൾ)
 43. യുദ്ധം, ഭീകരവാദം, ആഗോളവത്കരണം‏‎ (35 പതിപ്പുകൾ)
 44. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പരിഷത്തിന്റെ ചരിത്രം‏‎ (35 പതിപ്പുകൾ)
 45. മേപ്പയ്യൂർ (യൂണിറ്റ്)‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 46. സംസ്ഥാന ഐ.ടി. ശില്പശാല 2013‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 47. ആര്യാട് വടക്ക്‏‎ (34 പതിപ്പുകൾ)
 48. ദ്വീപ് വികസന പദ്ധതിയും കായൽ പരിസ്ഥിതിയും‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)
 49. സ്ക്രൈബ്സ് ശില്പശാല 2013‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)
 50. ക്യാമ്പയിൻ ലഘുലേഖ‏‎ (33 പതിപ്പുകൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:കൂടുതൽ_പുനരവലോകനങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്