ഏറ്റവുമധികം വർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന താളുകൾ

പരിഷത്ത് വിക്കി സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള‏‎ (13 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 2. തിരുവനന്തപുരം ജില്ല‏‎ (6 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 3. ശ്രീവരാഹം‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 4. ശാസ്താംകോട്ട‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 5. ഹാലി ധൂമകേതുവിനു സ്വാഗതം‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 6. കൊട്ടാരക്കര‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 7. വെട്ടിക്കവല‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 8. ചാലക്കുടി‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 9. ചടയമംഗലം‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 10. ചാത്തന്നൂർ‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 11. മുഖത്തല‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 12. കുണ്ടറ‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 13. അഞ്ചൽ‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 14. സൂചിക:Jyothishavum Jyothisasthravum.djvu‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 15. കരുനാഗപ്പള്ളി‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 16. ചവറ‏‎ (4 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 17. സോപ്പിന്റെ ശാസ്ത്രവും രാഷ്ട്രീയവും‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 18. കൃഷ്ണപുരം കൊട്ടാരം‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 19. പറവൂർ‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 20. ഇന്ത്യൻ ഔഷധവ്യവസായം- ആഗോളവൽക്കരണനയങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷി‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 21. യുദ്ധം, ഭീകരവാദം, ആഗോളവത്കരണം‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 22. ചാലക്കുടി (യൂണിറ്റ്)‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 23. കൊരട്ടി‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 24. തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 25. എന്തുകൊണ്ട്‌ മറ്റൊരു കേരളം?‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 26. വി ആർ പുരം‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 27. കരുമാടിക്കുട്ടൻ‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 28. പൂലാനി‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 29. മൂവാറ്റുപുഴ മേഖല‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 30. അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം: ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്‌‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 31. ഓച്ചിറ‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 32. വയനാട്‏‎ (3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 33. കൊല്ലം‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 34. വേണം മറ്റൊരു കേരളം വേണ്ടത്‌ സാമൂഹിക വികസനം‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 35. ഭാഷ സംസ്കാരം വിദ്യാഭ്യാസം‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 36. അങ്കമാലി‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 37. കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 38. ഗാഡ്‌ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്‌‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 39. സുപ്രീംകോടതിയുടെ നർമദാ വിധിയും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണവും‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 40. പാലക്കാട്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 41. പശ്ചിമഘട്ടസംരക്ഷണവും കേരളത്തിന്റെ വികസനവും‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 42. കേരള വിദ്യാഭ്യാരംഗം വഴിത്തിരിവിൽ‌‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 43. കേരള പാഠ്യപദ്ധതി സംരക്ഷിക്കുക‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 44. പുത്തൻ സാമ്പത്തികനയവും സ്ത്രീകളും‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 45. ഹരിപ്പാട്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 46. നദീസംയോജനം സെമിനാർ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 47. ജലം സംരക്ഷിക്കൂ ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 48. പാറക്കടവ്‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 49. ഐസോൺ‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
 50. ഘടകം:Documentation/config‏‎ (2 വർഗ്ഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://wiki.kssp.in/പ്രത്യേകം:കൂടുതൽ_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്